Gündüz Akıncı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2016 0

Gündüz Akıncı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1914-1980) Türk yazar, araştırmacı. Türk edebi­yatı alanında özgün incelemeler yap­mıştır. Çoruh’ta doğdu. İlkokulu Artvin’de okudu. 1913’te İstanbul Erkek Lisesi orta kısmını, 1934’te Bursa Lisesi’ni, 1938’de Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Antalya ve Afyon liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra, 1944’te Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ne Yeni Türk Edebiyatı asistanı oldu. 1950’de doktorası­nı verdi. 1955’te doçent, 1962’de profesör oldu. 1957-1960 yılları arasında Türk Dil Kurumu Yayın Kolu başkanlığında bulundu. 1963-1964’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlı­ğı yaptı. 1975’te Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanlığına getirildi. 4 Aralık 1980’de öldü.

Akıncı’nın, 1936’da Zaman gazetesinde yayımla­nan ilk incelemesi Namık Kemal üzerinedir. 1956-1958 arasında Arayış dergisinde eleştiri ve inceleme yazılarının yanı sıra şiirleri de basıldı. Doktora çalışması olan Abdülhak Hâmit Tarhan monografisi ile 1955 Türk Dil Kurumu Bilim Armağanı’nı kazan­dı. 1950’lerde Türk Edebiyatında ağırlık kazanmaya başlayan köy romancılığı üstüne yaptığı bir inceleme, 1961’de yayımlandı. Türk Romanında Köye Doğru adlı kitap, bu alanda yapılmış ilk toplu çalışmadır.

Akıncı, düşünür ve ahlakçı Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın biyografisini yazdı. Şinasi’yi, Tanzimat döneminin genel çerçevesi içerisinde değerlendiren bir incelemesi ve Türk-Fransız Kültür ilişkileri adlı bir çalışması da vardır.

YAPITLAR:

  1. Abdülhak Hâmit Tarhan, 1954;
  2. Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi, 1960;
  3. Türk Romanında Köye Doğru, 1961;
  4. Batıya Yönelirken Şinasi, 1962;
  5. Türk-Fransız Kültür ilişkileri,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.