Gerolamo Boccardo kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/16/2018 0

Gerolamo Boccardo kimdir?

Gerolamo Boccardo kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (18291904) İtalyan iktisatçı. Liberal Okul’un öğ­retilerini geliştirmiştir. Cenova’da doğdu, Roma’da öldü. Genç yaşlarda iktisadi araştırmalarla ilgilenmeye başladı, devlet ada­mı Cavour’un ilgisini çekti. 1860’ta Cenova Üniversitesi’ne profesör olarak atandı. 1877’de senatör oldu ve 11 yıl sonra Danıştay’a seçildi. Bu görevi sırasında toplumsal politikaları güçlü bir biçimde etkileme olanağı buldu. Ayrıca Bıblioteca dell’Economista (“iktisatçının Kütüphanesi”) adıyla yavımlanan bir iktisat dizisinin ve Nuova Enciclopedia Ilalıana ‘nın (“Yeııi İtalyan Ansiklopedisi”) altıncı cildinin editör­lüğünü yaptı.

Yazdığı çeşitli kitaplarda liberal iktisadın bazı öğretilerini geliştirdi. Değeri, bir değişim oranı olarak kabul etti. Arz-talep ilişkisi sonucu sabit, ama üretim maliyetinden etkilenen bir fiyatın ortaya çıktığını varsaydı. Sısmondi’nin talebin esnek olmadığı görü­şüne karşı çıkarak fiyat düşürülürse düşük gelir gruplarının talebinin arttığını gösterdi. Kişisel tüketi­min bir ölçüde üretken olduğunu, büyük ölçekli sanayinin özendirilmesi gerektiğini savundu.

Sonraları Spencer’m etkisinde kaldı, Biblıoteca dell’Economista adlı dizinin editörlüğünü yaparken onun sosyolojik kavramlarını iktisada uyguladı. Daha sonra bunları L’cconomia Politica Modern a e la Socıologıca (“Çağdaş Lkoııomi-Politik ve Sosyoloji”) adlı kitabında topladı.

Gerolamo Boccardo Eserleri

  1. Ekonomi Polıtik’in Uygulamalı-Kuramsal İncelemesi
  2. Ticaret ve Ekonomi-Polıtık Sözlüğü
  3. Çağdaş Ekoııonıi-Politik ve Sosyoloji

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.