George Burton Adams kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/19/2015 0

George Burton Adams kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1851-1925) ABD’li tarihçi, İngiliz demokrasisinin gelişimi üstüne önemli araştırmaları vardır. Üniversite öğrenimini Almanya’da tamamladı ve 1886’da Leipzig Üniversitesi’nden doktora aldı. Bu üniversitede bulunduğu yıllarda Wilhelm Arndt’ın uy­guladığı seminer yönteminden çok etkilendi. 1898­1917 arasında Yale Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yaptı. 1895’te yayımlanmaya başlanan Ameri­can Historical Review’yu çıkaranlardan biriydi. Ame­rikan tarih bilimine, Alman tarihçiliğinin yöntemleri­nin uygulanmasında katkısı oldu.

Adams, İngiliz anayasası tarihi, parlamento tari­hi, İngiliz ve Amerikan demokrasileri ile ilgilendi. Civilisation during the Middle Ages adlı kitabında feodal dönemin ve feodalizm olgusunun İngiliz ana­yasasının gelişmesindeki önemli etkisini vurguladı.

İngiltere’nin mutlakiyetçi Norman monarşisi dö­neminden demokratik aşamaya geçiş sürecini inceledi. Ona göre bu sürecin belirleyici öğesi, kralın yetkileri­nin yasalarla sınırlandırılmış olmasıydı. Bunun en belirleyici aşaması 1215’te hazırlanan Magna Carta’ydı.

Demokratik süreçlere monarşik kurumların etki­leri ve değişik hükümet biçimleri üstüne çalışmalar yaptı. 1908’de Amerikan Tarih Derneği’nin başkanı olduğu sırada yaptığı bir konuşmada belirttiği “Tarih, değişmez yasalara bağımlı olarak hareket eden güçler tarafından belirlenir”, görüşü onun tarih anlayışının özünü oluşturur.

YAPITLAR:

  • Civilisation during the Middle Ages, 1894, (“Orta Çağlarda Uygarlık”);
  • The Groseth of the French, Nation, 1896, (“Fransız Ulusu’nun Gelişimi”);
  • Select Documents of English Constitutional History, 1901, (“İngiliz Anayasa Tarihi Seçme Belgeleri”);
  • Political His­tory of England, 12 cilt, 1906-1910,(“ingiltere Siyasi Tarihi”);
  • The Origın of the Engilish Constitution, 1912, (“ingiliz Anayasasının Kökeni”);
  • The Constitutional History of England, 1921, (“ingiltere’nin Anayasa Tari­hi”);
  • Council and Courts in Anglo-Norman England, (ö.s.), 1926, (“Anglo-Norman Ingilteresi’nde Meclisler ve Mahkemeler”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.