François Bernier kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/21/2018 0

François Bernier kimdir?

François Bernier kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1620-1688) Fransız hekim ve bilge. Gassendi ve Descartes felsefesini yaymaya çalış­mıştır. Angers yakınındaki Joue ilçesinde doğdu, Paris’ te öldü. Küçük yaşta anne ve babasının ölmesi üzerine amcasının yanında yetişti. Amcasının rahip olması nedeniyle din konularına ilgi duydu. Gassendi’den felsefe ve gökbilim okudu (1642). Sonra Mervelles’e ders verdi. Mervelles, diplomatik bir görevle Almanya ve İtalya’ya gidince onu da berabe­rinde götürdü. Ardından Polonya’ya gitti, Montpellier Üniversitesini bitirip hekim oldu (1652). Birkaç yıl sonra Suriye’ye, oradan da Hindistan’a giden Bernier, burada Hint felsefesini inceleme olanağı buldu. Filis­tin, Mısır, İran vc Türkiye’ye uğradıktan sonra Paris’e döndü. Parlamentonun Descartes ve Gassendi felsefe­sini yasak etmesi üzerine Racıne ve Boıleau ile birlikte bu yasaya karşı çıktı. La Fontaine ve Moliere ile de yakın ilişki kuran düşünür, çeşitli bilim ve yazın dergilerinde yazılar yazdı.

Gassendi ve Descartes felsefesini benimseyen Bernier, çalışmalarını bu felsefenin yayılması konu­sunda yoğunlaştırdı. Duyu niteliklerinin öznel oldu­ğu anlayışında olanlarla birleşen Bernier, doğayı bir organizma olarak ele alan Aristotelesçi görüşe karşı, atomculuğun geliştirdiği mekanist anlayışı savundu.

Gassendi’nin, felsefe alanında, Epikuros’un bir izleyicisi olmadığını ileri sürerek onun Demokrıtos ile Epikuros’un atom öğretisini, sonradan yorumlarla değiştirilmiş biçiminden arındırıp hakettiği yere çıkarttığı görüşünü savundu. Bernier, 1668’den sonra, düşüncelerin; değiştire­rek maddeciliği eleştiren yazılar yazdı.

François Bernier Eserleri

  1. Doutes sur Quelques-Uns der Prmapaııx Cbapitres de lAbregee de la Pbilosopbie de Gassendıe, 1682, (“Gassendi felsefesinin Özetinin Başlıca Bölümle­rinden Bazıları Üzerine Kuşkular”);
  2. Extrait de Divcrses Pieces, 1688, (“Değişik Bölümlerden Seçmeler”);
  3. Memoire sur le Quietisme des İndes, 1688, (“Hintliler’in Dingincili­ği Üzerine İnceleme”);
  4. Abrege de la Pbilosopbie de Gassendıe, 1864, (“Gassendi Felsefesinin Özeti”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.