Flavius Blondus kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/21/2018 0

Flavius Blondus kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1392-1463) İtalyan tarihçi. Orta Çağ araştırma­larına kaynaklık eden yapıtlar bırak­mıştır. Forli’de doğdu, 4 Haziran 1463’te Roma’da öldü. Flavio Biondo adıyla da anılmaktaydı. İyi bir eğitim gördü. İlk gramer, hitabet ve şiir derslerini Cremonalı Giovanni Balestreri’den aldı. Bir süre noter yanında çalıştıktan sonra 1434’te Roma’ya giderek papalık sekreteri oldu. Yunan ve Latin kiliselerini birleştirmek için çalışan Papa IV. Eugenio ile birlikte pek çok seyahate çıktı. Venedik’te diplo­matik görevlerde bulunduktan sonra 1444-1446 ara­sında De Roma instaurata (“Yeniden Kurulan Ro­ma”) adlı yapıtını yazdı. Eski Roma topografyasını incelediği bu kitapta tarihi yapıtların kalıntılarını ayrıntılı bir biçimde ele aldı.

Blondus 1459’da yazdığı De Roma triumphante (“Muzaffer Roma”) adlı kitabında da idari ve askeri kurumlarda yapılacak yeni düzenlemeler için çok tanrılı Roma’nın model olarak alınmasını önermiştir.

Bu kitapta dilbilim, filoloji, tarih ve arkeoloji alanları­nı kendine özgü bir teknikle kaynaştırmıştır. Papa II. Pıus adına sunulan bu kitap, eski Roma’yı bir bütün olarak değerlendirme girişiminde bulunan ilk yapıt sayılır.

Blondus’un bir başka çalışması da 1448-1458 arasında yazdığı Italia illustrata’ dır (“Resimli İtalya”). İtalya’yı baştan başa dolaşarak hazırladığı bu kitabında, Roma’da ‘ İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemlerinden başlayarak Kutsal Roma-Germen im­paratorluğu döneminin tarihini ve coğrafyasını incele­miştir. Ayrıca papalık güçleriyle laik güçler arasındaki ilişki ve çelişkileri ele almıştır.

En önemli yapıtı Historiarum ab inclinatione Romanorum imperli decides (“Roma İmparatorluğu­nun Çöküşünden Beri Geçen Zamanın On Yıllık Dönemlere Bölünmüş Tarihi”) 32 kitaptan oluşur. Roma’nın Gotlar tarafından yağmalandığı 410’dan başlayarak, İtalyan kentlerinin ortaya çıktığı ve 1442’ye dek olan sürecin kapsamlı bir incelemesini yapar. En güvenilir kaynakları inceleyerek oluşturdu­ğu bu yapıtta eski Roma ile kendi yaşadığı yıllar arasındaki yüzyılları kronolojik bir biçimde ele alan bir şema verir. Blondus’un yapıtları Orta Çağ döne­mini inceleyenlere ışık tutmuş, Machiavelli’nin İtal­yan Birliği’nin bozulması konusunda yaptığı araştır­maya kaynaklık etmiştir.

Flavius Blondus Eserleri

  1. İtalia illustrata, (ö.s.), 1474, (“Resimli İtalya“)
  2. Historiarum ab inclinatione Romanorum imperli decides, (ö.s.), 1483, (“Roma İmparatorluğunun Çöküşün­den Beri Geçen Zamanın On Yıllık Dönemlere Bölünmüş Tarihi”);
  3. De Roma instaurata, 3 cilt, ty, (“Yeniden Kurulan Roma”);
  4. De Roma triumphante, ty, (“Muzaffer Roma”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.