Faik Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/22/2015 0

Faik Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hazik tabiblerden bir zat olup Askeri Tıbbiyede emraz-ı umumiye (Umumi hastalıklar) muallimliğinden sonra İzmir fırkası tabipliğine tayin olundu. İnkılaptan sonra İstanbul’a gelerek 1330 (1914)’de irtihal etmiştir. Kadıköy Kuşdili’nde Mahmud Baba civarında defnedildi. (Emraz-ı Umumi­ye), (Kara’-ı Vasığa) ve (Haşerat-ı Emvat) isimlerinde basılmış tıbbi eserleri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.