Fahreddîn Mübârek Şâh kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 07/12/2014 0

Fahreddîn Mübârek Şâh kimdir? Hayatı ve eserleri: Alim ve şâir. 1126 senesinde Lahor’da doğdu. Asıl ismi Muhammed’dir. İyi bir tahsil gördü. Arabî ve Fârisî’yi öğrendi. Gûrlular sarayına gelerek hükümdârlardan iltifât gördü. Zamânının büyük âlimlerindendi. Ayrıca şâirdir ve şiirleri tasavvufîdir. Fahrüddevle ved-dîn, Melîk-ül-Kelâm lakablarıyla anıldı. 1206 senesinde vefât etti.

Eserleri:

1196’da tamamladığı Şecere-i Ensâb adlı eserini Gûr Hükümdârı Kutbeddîn Ay Beg’e sundu. Bu eserinde Türk târihi, Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk etnolojisi hakkında kıymetli bilgiler vermektedir. Türkçenin Arabî’den sonra en mükemmel dil olduğu hakkında bilgiler de vardır. Aynı zamanda Türklerin teşkilâtçı bir millet olduğunu savunmaktadır.

Râhiku’t-Tahkîk,

Nesebnâme,

Medhal-i Manzûm der İlm-i Nücûm (Ele geçmemiştir.),

Lübâb-ül-Elbâb (şiir kitabı),

Kitâbu Adâb-il Harb Veş-Şecâa (Târih bilgilerini anlatan kitabıdır).

KAYNAK: REHBER ANSİKLOPEDİSİ, 7. CİLT

Yorumlar kapalı.