Ekrem Erdem kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/09/2015 0

Ekrem Erdem kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1965) Ahilik: Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Es­naf Teşkilatlanma Modeli adlı kitabın (An­kara 2009) yazarıdır. Kayseri’de 1965 yılında doğdu. 1987’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Araştırma Görevlisi olarak EÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fa­kültesine girdi. 1989’da aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 1994 yılında New York Rensselaer Polytechnic İnstitute’de (Managerial Economics) dalında doktora yaptı. 1995 yılında yardımcı doçent, 1996’da doçent, 2002 yılında profesör oldu. Çeşitli idarî ve sivil toplum kuruluşlarında görevleri yanında, yurt içi ve yurt dışında misafir öğretim üyeliği yaptı. Ulusal ve uluslararası bi­limsel kuruluşlarda üyelik ve idarî görevler yü­rüttü. Ahilikle ilgili çok sayıda bilimsel makale ve tebliği bulunmaktadır. İş, istihdam, imalat, banka ve finansal konularda yayımlanmış 10 ci­varında eseri vardır.

Ömer AKDAĞ

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.