Dr. Mitat Enç kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Dr. Mitat Enç kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1909-1990) Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep Rüştiyesi’nde ve İstanbul Erkek Lisesinde yaptı. Viyana Yüksek Pedagoji Enstitüsü’nü bitirdi. 1939’da Colombia Üniversitesi’nde “master” yaptı. Yurda dö­nüşünde Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenliğine atandı. 1951 ’de Körler Okulunu, 1952’de GEE Özel Eğitim bölümünü kurdu. Daha sonraları Talim ve Terbiye Kumlu üyeliğinde, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalıştı.

Gazi Eğitim Enstitüsünde okuttuğu dersle ilgili olarak 1949’da Ruh Sağlığı Bilgisi kitabını yayımladı. Bu kitap, 1940’lı yıllarda öğ­retmenlerin okuyabileceği bu konunun en kapsamlı ve ayrıntılı kitabı idi. Daha sonraları, 1981 ’de “Eğitim Ruhbilimi”, 1974’te “Rubilim Terimleri Sözlüğü”nü yayımlamıştır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.