Demirtaş Ceyhun kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 07/13/2015 0

Demirtaş Ceyhun kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1934) Türk öykü ve roman yazarı, mimar. Toplumsal gerçekçi çizgideki öykü ve romanları yanı sıra toplumsal yapı ve edebiyat sorunları üzerine inceleme, araştırmalarıyla tanınmıştır. Adana’da doğdu, ilk ve ortaöğrenimini Adana’da tamamladı. 1959’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Adana Bele­diyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde, İstanbul Mimarlar Odası genel sekreterliğinde çalıştı, 1972’de, bir süre, Harbiye’de açtığı kitabevini yönetti. Ankara ve İzmit belediyelerinde danışmanlık yaptı. 1977’de Politika gazetesi genel yayın müdürlüğünde bulundu. 1 Mart 1979’dan, 1 Eylül 1980’e kadar on beş günde bir yayımlanan Edebiyat Cephesi gazetesini çıkardı. 1977-1979 arasında Türkiye Yazarlar Sendikası yöne­tim kurulunda görev aldı.

İlk öyküsü “Etie”yi, 1955’te Yeni Ufuklar dergi­sinde yayımladı. Daha sonra, yazı ve öyküleri Mavi, Pazar Postası, Yelken, Yücel, Seçilmiş Hikâye­ler, Salkım, Dost dergilerinde basıldı. Yazın yaşamına girişinin bu ilk örneklerinde Mavi Hareketi’nin etki­leri görülür. Bu öykülerinde toplumsal sorunlara yaklaşımındaki tavrı, geleneksel anlatı öğelerine bağlı kalmayan yöntemi,, onu, gerçeküstücü bir anlayışa yakınlaştırdı. Varoluşçu temaların ağır bastığı, bireyin toplum içindeki bunalımını, kaçış ve umutsuzluk içindeki yazgısını, cinsel sorunları çerçevesinde irde­leyen öykülerinin bir kısmı ilk kitabı Tanrıgillerden Biri’ni oluşturdu.

Ayrıntıya yönelişi, bireyin ruhsal yapısını çö­zümlemedeki yetkinliği, çağdaş Türk öyküsünde öz­gün bir çizgi olarak belirdi. Özgünlük arayışından toplumsal gerçekliğe geçişinin ürünlerini vermeye başlaması, 1960 sonrasına rastladı. 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan Çamasan, bu çizgisinin başarılı örneği olarak belirdi. Romanlarını da bu bakış açısı üzerine kurmaya çalıştı. Doğu Anadolu insanı­nın yazgısına yönelik ilk romanı Asya ile 1970 TRT Başarı Ödülü’nü, Apartman kitabıyla da 1974 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü kazandı. Bu dönemde Ataç, Yeditepe, Yeni Ufuklar, Ant, Yön, Türk Dili, Yansıma dergileriyle, Milliyet ve Cumhuriyet gazete­lerinde yazdı. Edebiyatın güncel ve kuramsal sorunla­rını içeren yazıları, Türk toplum yapısı üzerine inceleme ve araştırmalarıyla dikkati çekti. Çocuklar için öykü ve masallar da yazmış olan Ceyhun’un gezi, deneme, inceleme, türünde yapıtları da vardır.

Demirtaş Ceyhun Eserleri:

Öykü:

 1. Tanrıgillerden Biri, 1961;
 2. Sansaryan Hanı, 1967;
 3. Çamasan, 1972;
 4. Apartman,

Roman:

 1. Asya, 1970;
 2. Yağmur Sıcağı, 1976;
 3. Cadı Fırtınası, 1982,

İnceleme Araştırma:

 1. Haçlı Emperya­lizmi, 1967;
 2. Yağma Edilen Türkiye, 1968;
 3. Yeni Bir Dev, 1977,

Gezi:

 1. Yüz Yaşındaki Delikanlı: Bulgaristan,

Deneme:

 1. Yirminci Yüzyıl ve Edebiyat,

Çocuklar için:

 1. Avşalı Çocuk, 1979;
 2. Savaş ve Küçük Barış, 1979;
 3. Ada’nın Kuşu,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 25, Anadolu yayıncılık.

Demirtaş Ceyhun kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Öykü, roman, denem yazarı. (1934 Adana İstanbul 2008). Adan Lisesi (1953), İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölüm (1959) mezunu. Adana Belediyesinde memurluk yaptıktan sonra serbest mimar olarak çalıştı, İstanbul Mimarlar Odası genel sekreteri oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesinde danışmanlık yaptı. İstanbul’da açtığı bir kitabevini işletti (1972-76). Politika gazetesi genel yayın müdürlüğünü ardından özel şirketlerde danışman , genel koordinatör olarak çalıştı. Sis Çanı Yayınevini kurdu ve yönetti. Hikayeleri 1955’ten itibaren Yeni Ufuklar, Pazar Postası Yelken; 1960 sonra Türk Dili, Antalya, Ataç, kendi çıkardığı Edebiyat Cephesi (1979-80) dergilerinde yayımlandı.

Demirtaş Ceyhun, Asya romanı ile TF 1970 Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü, Çamasan adlı hikaye kitabıyla 1973 Sait Faik Hikaye Armağanını, Apartman kitabıyla da 1975 Türk Dil Kurun Hikaye ödülünü kazandı.

Çocuk kitapları:

Öykü: Avsalı Çocuk (1978), Savaş’ Küçük Barış (1979), Ada’nın Kuşu, Horozlu Ayna (1989).

Anı: Çağımızın Nasrettin Hocası Aziz esin (anı, 1984), Yaşasın Aziz Nesin (anı, 1985).

Gençler için: Ah Şu Biz Karabıyıklı Türkler (1992)

Kaynak: Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi, 2. Cilt, Hasan Latif SARIYÜCE, Nar yayınları, 2012

Yorumlar kapalı.