Dehhani kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/31/2021 0

Dehhani kimdir? Hayatı ve eserleri: ( 13. yy) Türk Divan şairi. Divan şiirinin Ana­dolu’daki ilk örneklerini vermiştir. Hoca Dehhani’nin yaşamı üstüne kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Tezkirelerde adına rastlanmaz. Şiirlerinden Horasan’dan gelip Konya’ya yerleştiği, I. Alâeddin Keykubad (1212-1237) ya da III. Alaeddin Keykubad (1284-1307) döneminde yaşadığı sanılmak­tadır. Türk Divan şiirinin Anadolu’daki ilk örneklerini veren Dehhani’nin şiirlerine Ömer b. Mezid ve Eğridirli Hacı Kemal’in nazire mecmualarında rastlanmaktadır. Dehhani’den önce yazılmış şiirlerin varlığı kabul edilse bile elde örnekleri yoktur.

Türk Divan edebiyatı 13. yy’da Anadolu’da
başlamıştır. Şairlerin çoğu tasavvuf akımını benimse­mişler, yapıtlarını bu
akıma uygun görüşler içinde yazmışlardır. Din dışı konuları işleyen şairler de
bu alanda kendilerinden önce yazılan İslami yapıtlardan ayrı bir yol
izlemişler, salt sanat amaçlı ürünler vermişlerdir.

Dehhani, din dışı şiirin başarılı bir
temsilcisidir. Dili çağdaşlarına göre düzgündür. Nazım tekniğinde başarı
göstermiştir. Aruz ölçüsünü rahat bir şekilde Türkçe’ye uygulamış, mazmunları
ustalıkla kullan­mıştır . Selçuklu sarayının bile Farsça’yı üstün tuttuğu bir
dönemde, Türkçe’yle kendisinden sonrakilere örnek olacak nitelikte ürünler
vermiştir.

Alaeddin Keykubad’ın isteği ile
Firdevsî’nin Şahname’sine benzer bir biçimde bir Şahname yaz­mıştır. 20.000 beyitlik bu yapıt
bugün ortada yoktur.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.