Çin Kuei kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/30/2021 0

Çin Kuei kimdir? Hayatı ve eserleri: (1090-1155) Çinli siyaset adamı. Kuzey Çin’deki Chin hanedanlığı ile barış yapılması­nı savunmuştur. 1090’da Kiang-su Eyaleti’ne bağlı Chiang-ning’ de doğdu, 1155’te Hangchow’da öldü. 1115’te üst düzey devlet hizmeti sınavını kazanınca Chin-shih derecesini elde etti. Bir süre Shantung’da ders verdi. Eski Başbakan Wang Kuei’nin kızıyla evlenmesi onun devlet kademelerindeki yükselişini hızlandırdı. Böylece Ç’in Kuei Kuzey Sung hanedanlığının (960-1127) en üst düzeydeki devlet görevlilerinden biri oldu.

1127’de göçebe Jürched kabileleri Kuzey Çin’i işgal ettiler ve burada Chin hanedanlığını kurdular. Çin Kuei, Chin yönetimi tarafından tutsak alındı. Bu sırada bir Sung prensi olan Kao Tsung güneyde Güney Sung hanedanlığını kurdu. 1130’da Çin Kuei Chin yönetiminin elinden kaçarak güneye gitti. Bura­da İmparator Kao Tsung tarafından yakınlıkla karşı­landı. Çin Kuei kısa süre içinde imparatorun güveni­ni kazandı ve 1131’de en yüksek yönetim mevkilerini ele geçirdi. Kuzey Çin’deki yönetimle barış yapılma­sını savunuyordu. Ancak onun bu görüşüne karşı olanlar 1132’de onu istifaya zorladılar. Buna rağmen Ç’in Kuei 1136’dan itibaren konumunu güçlendirme­ye başladı ve 1138’de devlet yönetimindeki eski gücünü elde etti.

1141’de Ç’in Kuei Kuzey Çin’deki
Chin yöneti­miyle bir barış antlaşması imzalamayı başardı. Antlaş­maya göre
Huai nehri iki devlet arasında sınır oluşturacaktı. Güney Sung hanedanlığı Chin
yöneti­mine her yıl gümüş ve ipek verecekti. Bu antlaşmaya karşı çıkan ve Kuzey
Çin’in işgalini savunan General

Yüeh Fei, Ç’in Kuei tarafından
öldürtüldü. Ç’in Kuei 1155’te ölümüne dek siyasetteki etkinliğini sürdürdü.

Ç’in Kuei’ye karşı çıkanların başında
Konfüçyusçular gelmekteydi. Bunlar onun izlediği dış politikayı
eleştiriyorlardı. Öte yandan Ç’in Kuei’nin imzaladığı barış antlaşması birçok
kişi tarafından ülkenin onuru­nu zedeleyen bir olgu olarak
değerlendirilmekteydi. 1161’de Chin yönetimiyle yeni bir savaşın başlaması bu
görüşleri güçlendirdi. Ç’in Kuei ülke çapında saygınlığını yitirdi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 29,
Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.