Cihat Burak kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/05/2020 0

Cihat Burak kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1915) Türk, ressam. Kişisel yaşantısını ve ilgi alanlarını, taşlama da içeren du­yarlı bir üslupla betimlemiştir. 8 Ağustos 1915’te İstanbul’da doğdu. Ortaöğre­nimini Galatasaray Lisesi’nde yaptıktan sonra girdiği İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü 1943’te bitirdi. 1953’e değin çeşitli resmi görevlerde bulundu, mimarlık bürolarında çalıştı. 1953’te Birleşmiş Milletler bursu ile Fransa’ya gitti. Yurda döndüğünde Bayındırlık Bakanlığı’nda görev­lendirildi. 1961’de Fransa Hükümeti’nin bursuyla prefabrike yapım yöntemlerini incelemek üzere gene Fransa’ya gönderildi. Burs süresinin bitiminde işin­den ayrılarak bu ülkede kaldı; o güne değin resim çalışmalarını amatörce yaparken bu konuya ağırlık verdi. İki kişisel sergi açtı ve karma sergilere katıldı. 1964’te Utrillo Ödülü’nü kazandı.

1965’te
yurda döndü; İstanbul’daki Özel Işık Mimarlık Okulu’nda resim dersi
öğretim görevlisi oldu. Bir yandan çeşitli kuruluşlarda mimar olarak
çalışırken, bir yandan da resim çalışmalarını sürdür­dü,
yurt içi ve yurt dışında yeni kişisel sergiler açtı, karma sergilere katıldı.

Burak’ın
çalışmalarında halka özgü bir gülmece duygusu vardır. Bu gülmece filozofça bir
eleştiri ve alay da içerir. Türk toplumunun yaşayışındaki çeliş­kilere eğilir. Sultanların, kör kedilerin, göbek dansçı­larının, Kuvayı Milliye gazilerinin yer aldığı resimle­rinde
eleştirel bir gerçekçilik vardır. Burak, çizdiği kuşlar, tavus kuşları,
çeşmeler, sütunlar, acaip insan tipleri ile adeta bir öykücü kişiliğindedir.
Resimlerin­deki -belki de mimarlığından gelen-
ayrıntı çokluğu, üslubunu biraz, ağırlaştırırken, bir yandan da onun en güçlü yönünü oluşturur. Yaşamın bir ressama konu olabilecek
nice ayrıntısını yakalamakta ustadır. En belirgin özelliklerinden biri de
resimlerindeki insan­cıllık ve insan sevgisidir.

Cihat Burak Eserleri:

 1. Natürmort, 1961;
 2. Yayın Balığı, 1961;
 3. Hint,.1962;
 4. Rüya, 1964;
 5. Asrın Çapkını III, 1967;
 6. Mozart’ın Ölümü, 1967;
 7. Kompozisyon, 1968;
 8. Hânı Yağ­ma, 1969;
 9. Ahye Berger, 1970;
 10. İstakoz, 1970;
 11. Akaretler Yokuşu, 1979,
 12. Ayna, 1981;
 13. Akvaryum
  ile Kedi; Boğaziçi.

Kaynak:
Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 21. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.