Charles Austin Beard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/14/2017 0

Charles Austin Beard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1874-1948) ABD’li tarihçi. Amerikan tarihinde iktisadi çıkarların rolünü vurgulayan araştırmalarıyla tanınmıştır. 27 Kasım 1874’te Indiana’nın Knightstown kenti yakınında bir çiftlikte doğdu, 1 Eylül 1948’de New Haven’de öldü. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. 1898’de Indiana’daki De Pauw Üniversitesi’ni bitirdi. 1890’lı yıllar boyunca babasının gazetesi Knightstown Banner’ın yöneticiliğini yaptı. Üniversi­teyi bitirdikten sonra Chicago’ya giden Beard, burada liberal ve radikal aydınların yoksulların eğitimi ile uğraştıkları bir kurum olan Hull House’da halkın yaşamını yakından izledi.

1900’de ileride birçok yapıtını ortaklaşa yazacağı Mary Ritter ile evlendi. Aynı sıralarda bir işçi okulu olan Ruskın Hall’un kurulmasına katkıda bulundu. 1904’te Columbia Üniversitesi’nden doktora derecesi alan Beard, 1917’ye kadar aynı üniversitede öğretim üyeliği yaptı. 1917’de üniversite profesörlerinin hü­kümetin savaş politikasını eleştirme hakkını savundu ve bazı öğretim üyelerinin yıkıcılık suçlamalarıyla üniversiteden atılmalarını kınamak için istifa etti.

1917’den sonra akademik yaşamdan çekildi ve New School for Social Research’deki çalışmaları dışında üniversite ile bir daha ilişki kurmadı. Yaşamı­nın geri kalan döneminde Connecticut’ın New Milford kenti yakınındaki çiftliğinde altmışın üzerinde kitap ve üç yüz kadar makale yazdı.

Charles Austin Beard ‘in Amerikan sosyal bilimine en önemli katkılarından biri toplumsal olayları ekonomik çıkar unsuruna ağırlık vererek çözümlemesidir. İktisadi alanda liberal öğretiyi reddederek demokratik bir merkezi planlama siyasetini öngörmüş, ABD tarihine olguların ardında yatan ekonomik dürtülen araştıra­rak yaklaşmayı savunmuştur, ilk önemli yapıtı olan An Economic Interpretatıon of the Constitution of thc United States’de (“Birleşik Devletler Anayasası’nın Ekonomik Bir Yorumu”) Anayasa’yı hazırlayan ku­rucuların mülklerini değerlendirerek, bu kurucuların her birinin yeni düzenin yerleşmesinden kişisel çıkar sağladıklarını öne sürmüştür.

Beard bu yaklaşımını Economic Origins of Jeffer-sonian Democracy (“Jefferson Dönemi Demokrasisi­nin Ekonomik Kökenleri”) adlı yapıtında daha da geliştirdi. Karısı Mary Beard ile birlikte yazdığı The Rise of the American Civilizatıon (“Amerikan Uygar­lığının Yükselişi”) adlı kitabında Amerikan iç savaşını “ikinci Amerikan Devrimi” olarak değerlendirdi ve iç savaşın asıl nedenini köle sorunundan çok Kuzeyli kapitalistlerle Güneyli köleci toprak sahiplerinin çı­kar çatışması olarak yorumladı.

Charles Austin Beard tarih biliminin yöntemine ilişkin görüşle­rini 1933’te Amerikan Tarih Kurumu başkanlığına seçildiği zaman yaptığı konuşmada açıklamıştır. Beard’a göre tarih araştırmalarında nesnellik iddiası “soylu bir hayal” dir. Tarihsel bilgi kaçınılmaz, olarak tarihçinin öznelliği ile sınırlıdır ve hu öznellik top­lumsal değişimden yana olduğunda bir anlam kazana­bilir.

Charles Austin Beard 1930’lu yıllarda yaklaşan II. Dünya Savaşı’nda ABD’nin tarafsız kalmasını ve Avrupa’ya müdahale etmemesini savundu. ABD savaşa girince bundan Cumhurbaşkanı Roosevelt’i sorumlu tutan Beard, bu konudaki görüşlerini President Roosevelt and the Corning of the War, 1941 (“Başkan Roosevelt ve Savaşın Gelişi, 1941”) adlı kitabında polemiksel bir dille açıkladı. Kitabının yayımlandığı yıl olan 1 Eylül 1948’de New Haven’daki çiftliğinde öldü.

Charles Austin Beard Yapıtları (başlıca):

  1. The İndustrıal Revolution, 1901, (“Sanayi Devrimi”);
  2. An Economic Interpretatıon of the Constitution of the United States, 1913,(“Birleşik Devlet­ler Anayasası’nın Ekonomik Bir Yorumu”);
  3. The Econo­mic Origins of Jeffersonian Democracy, 1913, (“Jefferson Dönemi Demokrasisinin Ekonomik Kökenleri”);
  4. Rise of American Civilization (Mary Beard ile), 2 cilt, 1927, (“Amerikan Uygarlığının Yükselişi”);
  5. American Foreign Policy in the Making 1932-1940, 1946, (“Amerikan Dış Politikasının Oluşumu, 1932-1940”);
  6. President Roosevelt and thc Corning of the War 1941, 1948, (“Başkan Roosevelt ve Savaşın Gelişi, 1941”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.