Crosland, Charles Anthony Raven kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/21/2021 0

Crosland, Charles Anthony Raven kimdir? Hayatı ve eserleri: (1918) İngiliz devlet adamı. İngiliz İşçi Partisi’nin önde gelen düşünürlerindendir. 29 Ağustos 1918’de doğdu. Highgate okulundan sonra Oxford Trinity College’da felsefe, siyaset vc iktisat öğrenimi yaptı. II. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine askere alman Crosland, Kuzey Afrika, İtalya, Fransa ve Avusturya’da savaştı. Savaştan sonra Oxford Üniversitesi Demokratik Sosyalist Kulübü’ne başkan seçildi. 1947-1950 arasında Trinity College’da araştırmacı ve iktisat okutmanı olarak görev yaptı. 1950-1955 döneminde Güney Cloucestershire’dan, 1959’da ise Grimsy’den İşçi Partisi milletvekili olan Crosland, o zamandan bu yana parlamentodadır. Crosland, 1961’de bir dönem evrimci bir sosyalizm anlayışını savunan Fabian Derneği’ne başkanlık yapmış, 1964 seçimlerinde İngiliz İşçi Partisi’nin iktidara geçmesi üzerine iktisat bakanı olmuştur. Daha sonra eğitim ve bilim, ticaret, mahalli yönetimler ve bölge planlaması ve çevre sorunları bakanlıklarında bulunmuştur. 1955 genel seçiminde İngiliz işçi Partisi’nin yenilgiye uğraması üzerine, parti programında üretim ve değişim araçlarının ortak mülkiyetini savunan maddeyi değiştirmek isteyen yeni önder Hugh Gaitskell’in yanında yer alan Crosland, kapitalizmin refah dönemine girdiğini ve bu nedenle geleneksel tutumu sürdürmenin tutuculuk anlamına geleceğini savunmuştur. Bu konudaki tartışmaların sonunda tüzük değiştirilmemiştir.

Ortak ya da kamu mülkiyetinin sosyalizm için bir amaç ve araç oluşturmadığını savunan Charles Cros, İngiliz sosyalizminin amaçlarının daha çok toplumsal refahı artıracak, önlemler, servet dağılımında eşitlik, kamu sektörüne daha çok kaynak ayrılması, eğitim düzeninde reform, hızlı iktisadi büyüme gibi konular olduğunu ileri sürmüştür. İdam cezasının kaldırılmasını, göçmenlere daha iyi davranılmasını savunan Crosland’e göre, İngiltere Avrupa’yla birleşme çabalarını sürdürmeli ve Batı ittifakında kalmaya devam etmelidir. Charles Cros, sosyalizmin bu tür hedeflerinin ancak İngiltere gibi gelişmiş Batı toplumları için geçerli olduğunu da önemle vurgulamıştır.

Charles Anthony Raven Crosland Eserleri:

  1. Future of Socialism, 1956. (“Sosyalizmin Geleceği”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 28, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.