Cemal Arif Alagöz kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/22/2016 0

Cemal Arif Alagöz kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1902) Türk coğrafyacı. Türkiye’de ilk beşeri ve iktisadi coğrafya çalışmalarını ger­çekleştiren araştırmacılardandır. İstanbul’da doğdu. Darülfünun’un Coğrafya Bölümü’nü bitirince Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla öğrenim için Sorbonne’a gönderildi. 1933’te İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi’nde doçentliği kabul edildi. 1936’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne geçerek 1943’te profesör oldu. 1972’de emekliye ayrıldı.

Alagöz, Fransa’daki öğrenimi sırasında tarih vc coğrafyanın bütünlüğünü savunan Ritter Okulu’nun görüşlerini benimsemişti. Ankara Üniversitesi’nde bulunduğu yıllarda da, bölüm başkanı Herbert Lo’uis’ nin etkisiyle iktisadi ve beşeri coğrafya araştırmaları­na ağırlık vererek, Tanoğlu ile birlikte, Türkiye’de yerleşme coğrafyası alanındaki çalışmaların öncüsü oldu. Bu dal, istatistik verilerinin harita üzerinde incelenerek yorumlanması biçiminde algılanıyordu. Alagöz’ün 1941’de toplanan I. Coğrafya Kongresi’ne sunduğu, kırsal yerleşim bölgelerini, özellikle yayla­cılık hareketlerini inceleyen çalışması da bu anlayışın bir ürünüdür. Bu inceleme, yalnızca bilinen yerleşme biçimlerini sınıflandırmaya yönelik çalışmaların Tür­kiye’deki ilk örneği olmakla kalmamış, jeomorfoloji ve fiziksel coğrafya dışındaki yeni bir alanda yapılan araştırmaların da başlangıcı olmuştur.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Türkiye Karst Olayları Hakkında Bir Araştırma, 1944;
  2. Sivas Çevresi ve Doğusunda Jips Karstı Olayları,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.