Carlo Bertolazzi kimdir? Hayatı

kihaes 04/22/2018 0

Carlo Bertolazzi kimdir?

Carlo Bertolazzi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1870-1916) İtalyan oyun yazarı. Maddeci tiyatro anlayışının öncülerindendir. 3 Kasım 1870’te İtalya’da Rivolta d’Adda’da doğdu. Oyun yazarlığının yanı sıra gazetecilik yaptı. Yoksulluk ve başarısızlıklarla dolu bir yaşam sürdü. 2 Haziran 1916’da Milano’da öldü. Oyunlarında, Milano’nun yoksul mahallelerin­deki insanların yaşam ve çelişkilerini gerçekç i bir anlatımla yansıtmıştır. Milano ağzıyla yazdığı ve en bilinen oyunlarından olan El nost Milan (“Milano’ muz”), yoksul bir yaşamdan kendini satmak pahası­na da olsa kurtulmayı isteyen bir kızın öyküsüdür. Oyun önce bir melodram havasında başlarsa da, giderek Milano’nun işsizler, dilenciler, fahişeler ve yankesicilerle dolu mahallelerindeki günlük yaşamı yansıtan farklı bir düzeye ulaşır. Trajik öyküye koş ut olarak gelişen bu düzey, oyunu melodram havasından çıkarır, bu türün bir eleştirisine dönüştürür.

(“Lombardiya’lı Kadın”) da konusunu endüstrileşen bir kentin toplumsal çatışmaların­dan ve bunun insanlar arasında yarattığı karmaşadan alır. İki sevgilinin ilişkileri çevresinde gene yoksul bir yaşamdan kurtulma özlemi işlenmiş, aşkın yaşanabil­diği yoksul bir dünyanın karşısına ancak fahişelik, yaparak ulaşılabilen bolluk içindeki bir dünya kon­muştur.

Bertolazzi toplumsal koşullara bağlı psikolojik durumları ustalıkla işler, karakterlerini kurbanı ol­dukları koşullar içerisinde ele alır. Her iki oyununda da yoksullukla boğuşan ve bedeli ne olursa olsun toplumda başarı peşinde koşan insanların çelişkileri­nin ardında, duygulara yenik bir yaşam biçimini ve yenilgiye boyun eğen bir kentin öyküsünü yansıt­mıştır.

Lulu, L’egoista (“Bencil”) ve La zitella (“Evde Kalmış Kız”) adlı oyunları daha öncekilerin düzeyine ulaşmamıştır. Bunlarda anlatım yer yer mekanikleş­miş, canlı bir biçimde işlenmiş karakterlerin yerini yapay kişiler almıştır.

Bertolazzi, döneminin tiyatro zevkine uymayan oyunları ve seyircinin beklentilerine ters düşen eleşti­rel üslubu nedeniyle yaşadığı günlerde fazla ün sağlayamamıştır. Ancak 1950’lerden başlayarak İtal­ya’nın önde gelen tiyatrolarından Piccolo Teatro de Milano’da G. Strehler ve P. Grassi gibi önemli yönetmenlerce oyunlarının yeniden ele alınması, onun maddeci tiyatronun öncü yazarlarından biri olarak tanınmasına yol açmıştır.

Carlo Bertolazzi eserleri

  1. El nost Milan, 1893, (“Milano’ muz”);
  2. La gıbıgianna, 1S98, (“Lombardiya’lı Kadın”);
  3. L’egoista, 1900, (“Bencil”);
  4. Lulu, 1903;
  5. La zitella, 1915, (“Evde Kalmış Kız”)

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.