Busirî kimdir? Hayatı eserleri

kihaes 11/08/2021 0

Busirî kimdir? Hayatı eserleri: (1211-1296) Arap şair. Peygamber’e yazdığı kasidelerle tanınmıştır. Muhammed b. Said b. Hammad b. Hilal el-Busirî, Yukarı Mısır’da Bahnasa kentine bağlı Bahsin’de doğdu. Kahire’de öldü. Busiri’nin kökeni Mağrip’lidir. Hammad kalesinde Hebrun oğulları diye tanınan bir Berberi ailesinden gelmektedir. Dedelerinden biri Busir’li olduğu için kendisine Busirî denilmektedir.

Yaşamı üstüne çok az bilgi vardır. Dalas’ta yetişti. Daha sonra Bilbis’e yerleşti. Burada maliye kâtipliği yaptı. Sufiler’den Ebü’l-Abbas Ahmed el-Mersi’nin derslerine devam etti. Hadis biliminde ün kazandı. Yaşamının sonlarına doğru felç oldu. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kâtip Çelebi 1294-95, Suyuti 1295-96, İbn Şakir ise 1296-97 tarihlerini vermektedir.

En tanınmış yapıtı, el-Kevakibü’d-Dürriye fi Medhi Hayri’l-Beriyye’dır (“İnsanların En Hayırlısının Övgüsü Hakkında İnciden Yıldızlar”). Kısaca Kaside-i Bürde de denir. En eski metni 160 beyittir. Busirî, bu kasideyi felçliyken yazdıktan sonra düşünde Hz. Peygamber’i görmüş. Hz. Peygamber kasideyi beğenerek vaktiyle Ka’b b. Zühevr’e yaptığı gibi bürde’sini (hırkasını) Busirî’ye örtmüş. Bu düş üzerine Busirî iyileşmiş. Felçilileri iyi ettiği için Kasıde-i Bürde ismi ile de bilinir. Farsça, Latince, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Rumca çevirileri vardır. Kasideye şerh, tahmis, tesbi, tesdis, teşdir, tezyil ve nazireler yapılmıştır. Türkçe çeşitli çevirileri şerhleri ve tahmisleri vardır. Cenazelerde, ağır hastalıklarda, özellikle felçlileri iyileştirmek için okunur. Kaside-tü’l Hemziye, Kasidetü’l-Hamriye, Kasidetul-Mudariye ve Kasidetü’l-Yaiye isimli Peygamberi öven kasideleri de vardır.

Busirî Eserleri:

  1. 1.el Kevakibü’d-Dürriye fi Medhi Hayri’l-Beriyye, (ö.s.), 1835; 
  2. 2.Tercüme ve Şerh-i Kasıde-ı Bürde, (ö.s.), Abidın Paşa (Çeviri ve şerh), 1889, (Bu metnin günümüz Türkçesi’ne aktarılmışı O.F. Harman, 1977). 
  3. 3.Diğer kasidelerinin bir bölümü Mecmuatu’l-Kübra min el-Kasaidü’l-Fuhra’da (ö.s.), 1889, toplanmıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 22, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.