Boudica kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

kihaes 06/22/2015 0

Boudica kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İngiliz (Keli) Kraliçesi (MS 1. yy.) MS 43’te Britanya Adası Aulus Plautius ta­rafından istila edilince, îceni Kralı (Bugünkü Doğu Anglia) Prasutagus, Roma egemenliğini kabul ederek barış içinde ülkesini yönetti. 60’ta ölümünden sonra, Romalılar yönetime el koy­dular. Fakat anlaşıldığı kadarıyla güzel ve yi­ğit bir Kelt kadını olan dul eşi Boudica’ya kötü davrandılar. Roma ordusunun Galler’i işgal etmek üze­re daha batıya kaymasından yararlanan Bou­dica, Keltleri ayaklandırdı. Colchester’deki Ro­ma şehirlerine kadar ilerlediler. Romalı vali Paulinus, ayaklanmayı haber alınca Galler’den ses­sizce dönüp, Doğu Midlands’te Boudica’yı pu­suya düşürdü. Keltler yiğitçe savaştıkları hal­de, Romalıların üstünlüğü karşısında ezildiler. Boudica da kendisini zehirleyerek intihar etti,

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Yorumlar kapalı.