Bernhard Siegfried Albinus kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/24/2016 0

Bernhard Siegfried Albinus kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1697-1770) Alman anatomi bilgini. Anatomi lev­halarının çiziminde yeni bir yöntem geliştirmiştir. 24 Şubat 1697’de bugün Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan Frankfurt an der Oder’de doğdu. Babası Bernard Weiss, aynı kentin üniversitesinde tıp profesörüydü ve Latince Albinus soyadını benimsemişti. Babası Hollanda’daki Leiden Üniversitesi’ne çağrılınca, Bernhard Sieg­fried de aynı üniversitede öğrenime başladı (1712); Boerhaave gibi ünlü bilginlerin öğrencisi oldu. 1718’de anatomi ve cerrahi çalışmaları yapmak için Paris’e gittiyse de bir yıl sonra, Leiden Üniversitesi’n­de boşalan anatomi ve cerrahi kürsüsüne çağrıldı. 1721’dc de aynı kürsünün başına getirildi. 1745’te sağlığının bozulması nedeniyle kürsü başkanlığından ayrılarak kendini anatomi ve fizyoloji çalışmalarına verdi. 1764’te Royal Society üyeliğine seçildi. 9 Eylül 1770’de Leiden’de öldü.

Albinus, özgün çalışmalarından önce, iyi resim­lenmiş birçok önemli anatomi çalışmasını, yer yer kendi açıklamalarını da ekleyerek yeniden yayımla­mıştır. Örneğin, 1725’te Boerhaave ile birlikte Vesalius’un tüm yapıtlarını topluca yayımlaması, 1737’de Fabricius ab Aquapendente’nin anatomi ve embriyo­loji kitaplarım, 1744’te de Eustachi’nin kırk yedi anatomi levhasını yeniden bastırması bu çalışmaları arasında sayılabilir. Bu arada, özellikle Eustachi’nin anatomi levhalarını yayıma hazırlarken, anatomi çi­zimlerine yeni bir anlayış getirdi; bir organın ya da vücudun belli bir bölgesinin çiziminde, tek bir örneğin teşrihinden (açımlanmasından) yola çıkmanın sağlıklı bir sonuç vermeyeceğini, ancak pek çok örnek üzerinde çalışma yapıldıktan sonra anatomi “norm” [arına varılabileceğini savundu. Örneğin, “normal” bir kafatasını doğru orantılarıyla gösteren bir çizim için, sayısız örnek üzerinde çok titiz ölçümler yap­mak gerekiyordu. Albinus bununla da yetinmeyerek, çizim yapılacak organ ya da nesnenin ilgili bölümleri­ni daima doğru orantılar içinde görebilmek için, nesneye hangi açılardan bakılması gerektiğini de saptadı. Çok uzun çalışmalardan sonra 1747’de, gravürcü ressam Jan Wandelaar’ın da yardımıyla hazırladığı Tabula Esceleti et Musculorum Corporis Humani’de (“İnsan Vücudunun iskelet ve Kas Tablo­su”) yer alan iskelet ve kas çizimleri, bu yöntemin ilk uygulaması oldu ve o güne değin gerçekleştirilmiş en doğru anatomi çizimleri arasında sayıldı.

YAPITLAR:

Tabula Esceleti et Musculorum Corporis Humani, 1747 (“İnsan Vücudunun İskelet ve Kas Tab­losu”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.