Benjamin Nathan Cardozo kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 11/19/2021 0

Benjamin Nathan Cardozo kimdir? Hayatı ve eserleri: (1870-1938) ABD’li hukukçu. ABD Yüksek Mahkeme üyeliği sırasında hukuk kurallarının çağdaşlaşmasına katkıda bulunmuştur. 24 Mayıs 1870’te New York’ta doğdu, 9 Temmuz 1938’de Port Chester’de öldü. Ortaöğrenimini New York’ta tamamlayan Cardozo, 15 yaşında girdiği Columbia Üniversitesi’nden 1889’da mezun oldu. Siyaset bilimi alanında yüksek lisans öğrenimi gördükten sonra, Columbia Hukuk Fakültesi’ne devam etti ve 1891’de mezun oldu. 1891’de New York barosuna kabul edilen Cardozo, özellikle ticaret hukuku alanında uzmanlaştı. 1913’te New York Yüksek Mahkemesi’ne seçildi, ancak göreve başlamasından bir ay sonra İstinaf Mahkemesi’nin talebi üzerine New York İstinaf Mahkemesi’ne hakim yardımcısı olarak atandı. 1917’de New York valisi tarafından İstinaf Mahkemesi sürekli üyeliğine getirilen Cardozo, daha sonra aynı mahkemede baş yargıç oldu. 1932’de Oliver Wendel Holmes’in ABD’Yüksek Mahkemesi’nden emekli olması üzerine, Başkan Hoover tarafından “çağdaş Amerikan hukukunda Holmes’in geleneğini en iyi sürdürecek kişi” olduğu gerekçesiyle, ABD Yüksek Mahkemesi üyeliğine önerildi ve senatonun bu atamayı oy birliğiyle onaylaması üzerine 14 Mart 1932’de göreve başladı.

Cardozo’nun hukuk bilimine katkısı, özellikle Yargıtay kararlarında ortaya çıkmıştır. Yaşadığı dönemin hukukçuları üzerinde önemli etkileri olan Benjamin Nathan Cardozo, ABÜ’de hukuki süreci yaratıcı ve evrimci bir biçime sokmakta, Holmes’ten sonra ikinci sıradadır. 1916’da Macpherson ile Buick Motor Company arasındaki davada öne sürdüğü görüşler, sonraları ABD ve İngiltere’de uygulanmıştır. Cardozo’nun bu dava nedeniyle ortaya koyduğu görüşe göre, aracı görevini yerine getiren perakendecinin bulunmadığı durumlarda, imalatçı ve tüketici arasında bir güven ilişkisinin bulunduğu varsayılmalıdır.

Anayasanın halkın değişen gereksinimlerine yanıt vermesi gerekliliğini savunan Benjamin Nathan Cardozo, Başkan Franklin D. Roosevelt’in New Deal (Yeni Düzen) politikası döneminde, Louis Brandeis, Harlan Stone gibi liberal eğilimli hukukçularla birlikte hareket etmiştir. Sosyal güvenlik programları ve özellikle yaşlılık sigortalan lehindeki hukuksal kararlarda önemli katkısı bulunan Cardozo, ABD Kongresi’nin toplumsal refahı sağlayacak tasarılarda olumlu bir tutum içinde bulunması gerekliliğini savunmuştur.

Çeşitli içtihatların yanı sıra hukuk bilimine yazdığı kitaplarla da katkıda bulunan Cardozo’nun 1921’de yayımlanan ilk kitabı The Nature of Judicial Process’ı (“Hukuki Sürecin Doğası”), 1924’te The Growth of the Law (“Hukukun Gelişmesi”), 1928’de The Paradoxes of Legal Science (“Hukuk Biliminin Paradoksları”) izlemiştir.

Hukuk kurallarının çağdaşlaşması yönündeki çabası ve yargıtaydaki karışık davalara getirdiği çözümler Cardozo’nun tanınmasına neden olmuştur.

Benjamin Nathan Cardozo Eserleri: 

  1. Hukiki Sürecin Doğası
  2. Hukukun Gelişmesi
  3. Hukuk Biliminin Çelişkileri
  4. Hukuk, Edebiyat ve Öteki Denemeler

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 23, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.