Benedictus XV kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/19/2016 0

Benedictus XV kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1854-1922) İtalyan papa. I. Dünya Savaşı’nda ve sonrasında barışın sağlanmasına ça­lışmış, savaşların önlenmesi için ulus­lararası girişimlerde bulunmuştur. Cenova’da doğdu, Roma’da öldü. Gerçek adı Giacomo Della Chiesa’dır. Roma’da öğrenim gördü. Bir süre kiliselerde görev aldıktan sonra 1914’de kardinalliğe yükseltildi, aynı yıl papa seçildi. Ölünce­ye dek bu görevde kaldı. XV. Benedictus özellikle I. Dünya Savaşı yılla­rında savaştan yıkım görenlere yardım edilmesi konu­sunda uluslararası girişimlerde bulundu. Savaşa katı­lan uluslar kendisine başvurarak karşısındakilerin kınanmasını, suçlanmasını, bunu bir “papalık buyru­ğu” ile açıklamasını isteyince, yalnız savaşa karşı olduğunu, savaştan yıkım görenlere yardım çağrısın­da bulunabileceğini söyledi. Savaştan sonra Avrupa ülkeleri arasında barışçı bir ortamın yaratılması için girişimlerde bulundu. Özellikle Fransa, Hollanda, İngiltere gibi devletlerle ilişkiler kurarak Avrupa’nın savaştan kaçınması, barış içinde yaşaması gereğinin benimsenmesini istedi. Doğu Avrupa’da savaştan sonra kurulan Çekoslovakya, Macaristan ve Yugos­lavya ile görüşmeler düzenleyerek Hıristiyanlık’ın bir barış dini olduğunu bu nedenle savaşa karşı bir tutum içinde bulunmanın yararını anlattı.

Benedictus’un ileri sürdüğü barışçı düşüncelerin bütün Avrupa ülkelerince iyi karşılandığı, uygulan­masına çalışıldığı söylenemez. Ancak Roma kilisesi böyle bir görüşün öncülüğünü onun yaptığını ileri sürerek, savaşın karşısında olduğunu, bunun genel bir inanç sorunu niteliği taşıdığını açıkladı.

Nursia’da doğdu, Monte Cassino’da öldü. Soylu bir ailedendi. Ermiş Gregorius’in Dialog adlı yapıtın­da bildirdiğine göre Avrupa keşişlerinin önderi sayı­lır. Roma’da öğrenim gördü, bu ilin din ilkeleri ile bağdaşmayan, ahlak kuralları tanımayan yaşayışından tiksinti duyarak Subiaco’ya sığındı, orada içine kapalı, sessiz bir yaşam sürdü. Uç yıllık bir içekapanış döneminden sonra Vicovaro keşişlerince rahip seçildi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.