Beliğ Mehmed Emin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/26/2016 0

Beliğ Mehmed Emin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? – 1760) Osmanlı divan şairi. Şiirlerinde öz­gün yöresel izlenimlere yer vermiştir. Yaşamına ilişkin bilgiler ancak şiirlerinden çıkarılabilen Beliğ, Mora Yenişehiri’nde doğdu. Gençli­ğinde İstanbul’a geldi. 1715’te değeri anlaşılamadığı kanısıyla geri döndü. Akovalızade Hatem Efendi’den ders aldı. Öğrenimini bitirdikten sonra Klavrata kasabasına kadı atandı. Şiirlerinde yirmi dört yıl kadılık ettiği bu kasabanın havasının kötülüğünü, halkının fakirliğini hatta bir süre maaş bile alamadığı­nı dile getirir. Görevinden alındıktan sonra Yenişe­hir’e döndü. Eskizağra ve Yenizağra kadılıklarında bulundu. Eskizağra’da öldü.

Divan’ı Farsça birkaç gazel dışında Türkçe şiirlerinden oluşur. Yaşamdan ve toplumdan aldığı izlenimlerle Kefşgername, Hamamnâme, Berbername, Hayyatnâme ve Sakinâme adını verdiği manzu­melerini terci-i bend ve müseddes şeklinde yazmıştır. Bunlar gözlemlere dayanan özgün yöresel örnekler­dir. Gazellerinde istanbul’un bazı semtleri ile yaşadığı diğer yerlerin güzelliklerini de anlatmıştır.

Beliğ, Tanzimat şairlerinden Namık Kemal, Mu­allim Naci ve Şinasi’nin ilgisini çekmiş, bu yazarlar Beliğ’in şiirlerinin değerine ve getirdiği yeniliğe de­ğinmişlerdir.

YAPITLAR: (başlıca):

Divan, (ö.s.), 1842.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.