Bedreddin Yaman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/06/2015 0

Bedreddin Yaman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ahilerden Ereğlili Şeyh Şihabeddin Çoban’ın kardeşidir. Babaları Mevdud adında zengin bir tacirdir. 1207 yılından sonra Ahlat’ı Gürcüler istila edince kardeşi ile birlikte memleketinden Ereğli’ye gelip yerleşmiştir. Bu iki kardeş Şeyh Evhadüddin-i Kirmanî’nin talebesidir. Bedreddin

Yaman’ın Ereğli’de bir zaviye inşa ettirdiği bilin­mektedir. Zamanla yıkılan bu tasavvuf yapısının temelleri yakın bir tarihte ortaya çıkarılmıştır. Bunun vakıfları uzun süre hizmet vermiş olup, görevlileri ile ilgili birçok belge bulunmaktadır.

Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.