Aubrey Vincent Beardsley kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/13/2016 0

Aubrey Vincent Beardsley kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1872-1898) İngiliz kitap resimleyici ve karika­türcü. Yeni Sanat (Art Nouveau) üslubunun kitap resimleme konusun­da en büyük temsilcisidir. Brighton’da doğdu. 18 yaşlarındayken yaptığı desenlerin beğeni kazanması üzerine ressam Puvis de Chavannes ve Burne-Jones’un önerilerine uyarak çalışmakta olduğu mimarlık bürosundan ayrıldı ve Westminster Sanat Okulu’nda resim derslerine devam etti. Thomas Malory’nin Morte d’Arthur adlı yapıtı için 500’den fazla desen yaptı. 1894’te Yellow Book adlı derginin editörlüğünü yürüttü, daha sonra geçtiği Savoy dergisi için sayısız desen cızdı ve bir o kadar da şiir yazdı. En önemli kitap resimlemeleri Oscar Wilde’ın Salome’si, Alevander Pope’un The Rape of the Lock’u ve ölümünden biraz önce gerçekleştirdiği Ben Jonson’un Volpone’sidir. 1892-1898 arası sanat bakımından en verimli yılları oldu. Menton’da verem­den öldü.

Beardsley Yeni Sanat üslubunun ruhunu hiçbir İngiliz sanatçısının başaramadığı bir düzeyde dile getirmiştir. Çizgilerin iç içe örülmesine dayanan dekoratif biçimciliği Gustav Klimt’ın üslubunu çağ­rıştırır. Çalışmaları üç grupta toplanabilir, ilk döne­minde Pre-Raphael’ci ressamların anlayışı ile Burne-Jones ve Puvis de Chavannes’ın etkileri altında kalmıştır. Kompozisyonu oluşturan kütlelerin denge­li bir düzenleme içinde dağıtıldığı ikinci döneminin ürünleri aşırı dekoratif niteliktedir. Bunlarda Japon baskılarının etkileri de belirgindir. 18. yy Fransız sanatından esinlendiği son döneminde ise bir tür Na-turalizm’e (Doğalcılık) dönüş ağır basar.

1890’larda Victoria dönemine karşı bir tepkiyi ve çevresindeki maddeci yaşam biçimine karşı duyduğu öfkeyi dile getiren Beardsley, dekoratif çizgisel biçimleriyle ve içten alaycı bir tavırla, çoğunlukla düşsel, erotik ve hastalıklı temaları işlemiştir. Morto d’Arthur için yaptığı desenlerle Yellow Book’ta yayımlanan desenleri sanatının en özgün örnekleridir.

YAPITLAR (başlıca):

Resimlediği kitaplar:

  1. Mone d’Arthur, 1893-1894;
  2. Yellovv Book, 1894;
  3. The Rape of Lock, 1894;
  4. Volpone,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.