Atıf Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/30/2015 0

Atıf Mehmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Maarif erbabından, Tarihçi bir zat olup Girid Adasının Hanya şehrinde dogmuştur. Siyasi ve idari bazı memuriyetlerde bulunarak güzel hizmetlerde bulunmuştur. Hemşehrileri arasında (Patinaki) şöhreti ile meşhur olmuştur.

1326 (1910) tarihinde memleketinde vefat etmiştir. (Hülasatü’t-Tevarih) ismindeki iki küçük cild basılmış bir umumi tarihi vardır. Arapça, rumca ve fransızca’ya da aşina idi. Hanya’da intişar eden (intibah) gazetesinde (Üssu’l-Esas Hükmu’l-Hüküme) isminde bir eseri neşr olunmuştur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.