Arşî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 03/27/2016 0

Arşî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (16.yy) Türk şair. Hurufîlik’in Nesimî’den sonra en güçlü savunucularındandır. Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Tezkirelerde de Arşî ile ilgili bir kayda rastlanmaz. Bir gazelinin başına eklenen nottan 1562’de doğduğu anlaşılmak­tadır. Divan’ındaki şiirlerden çıkan bilgilere göre, Hurufî şairlerden Muhitî’nin mürididir. Şeyhinin ölümü üzerine yazdığı mersiyede Fazlullah Hurufi’ye bağlı­lığını övünçle anlatır. Halife Ali ve On İki İmam’a mersiyeleri vardır. Türkçe şiirlerinin yanında Farsça dizeleri de vardır. Nesimî’nin etkisinde kalmış, onun tarzında ‘tuyuğ’lar yazmıştır. 2500’den fazla beyit­ten oluşan Divan’ında Hurufîlik’i işleyen şiirlerinin yanında din dışı şiirler de vardır.

Arşî eserleri

Divan, (Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Bölümü Manzum Eserler, No: 282-285; İstanbul Üniver­sitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, No: 257).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 8. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.