Aristoksenes kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 03/18/2016 0

Aristoksenes kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (İÖ 350 -?) Eski Yunanlı filozof ve müzik kuram­cısı. Felsefe sorunlarını müzik yönte­miyle çözümlemeye çalışmıştır. Taranto’da doğdu, ölüm yeri bilinmiyor, ilk bilim ve müzik derslerini, Sokrates’in yakın arkadaşı olan babasından gördü. Bir süre Eritreli Lamprus ve Pythagorasçı Ksenphilaks gibi ünlü bilgelerin öğren­cisi oldu. Onların etkisiyle Pythagoras’ın düşüncele­rini benimsedi. Aristotelesçiler’le kurduğu yakınlık sonucu eski düşüncelerini yeni bir yorumdan geçire­rek gezimci (Peripatos) oldu. Uzun süre bağlı kaldığı bu okulda Aristoteles’in görüşlerini yorumladı, ders verdi.

Aristoksenes felsefeye müzik sorunlarıyla girdi, özellikle Pythagoras’ın müzik öğretisinden yararlana­rak, müzikle felsefe arasında bir konu ve yöntem özdeşliğinin bulunduğu görüşünü savundu. Pythago­ras’ın “ruh” sorunu ile ilgili yorumlarını müzikteki “uyum” kavramıyla bağdaştırmaya çalıştı. Bu çalış­mada Aristotelesçi çözüm yöntemini kullandı.

Savunduğu felsefe kuramına göre ruhla gövde arasında uyumla sağlanan bir birlik vardır. Sesler arasında kurulan uyum, düzen birliği müziğin özünü oluşturduğu gibi, gövdeyi kuran öğeler arasındaki uyum da ruhu oluşturur. Bu nedenle ruh gövdenin genel uyumunu sağlayan işlevlerin doğal sonucudur.

Aristoksenes, müzik konusundaki görüşleriyle, kendinden sonra gelenleri etkilemiştir. Geniş yorumlarıyla, Pythagoraçılık’ın yayılmasına olanak sağla­mıştır. Kimi kaynaklar felsefe tarihi ve müzik alanın­da birçok yapıtının bulunduğunu bildirirse de günü­müze pek az yazısı kalmıştır.

YAPITLAR:

  1. Uyum Öğeleri,
  2. Ritmin Öğeleri.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 8. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.