Anakreon kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 05/31/2016 0

Anakreon kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (İÖ 6.yy) Eski Yunanlı şair. Özellikle aşk, şarap ve şenlikli eğlentileri konu alan şiirler yazmıştır. Anadolu’da, Teos adlı iyon kentinde doğdu. İO 540’larda Persler’in Iyonya’yı istila etmeleri üzerine Batı Trakya’daki Abdera kentine yerleşti. Ayrıntıları iyi bilinmeyen hareketli bir yaşamı vardı. Uzun süre Samos adasında Polikrates’in sarayında, bu hükümda­rın İÖ 522 yılında öldürülmesinden sonra da Atina tiranı Hipparkos’un sarayında yaşadı. Seksen beş yaşındayken Atina’da öldü.

Anakreon yaşadığı sürece saygınlığı olan bir saray şairiydi. Özellikle aşk, şarap ve şenlikli eğlenti­leri konu alan şiirler yazdı. Yunan lirik şiirinin çeşitli ölçülerini aynı ustalıkla kullandı. Saraylı bir şaire uygun ağdalı, incelikli bir üslubu vardı. Yaşamının son günlerinde Dionysoscu geleneğin şarap, şiir ve müzikle bütünleşmiş yaşlı ozan kimliğine tıpatıp uyuyordu.

iskenderiyeli bilim adamları Anakreon’un şiirle­rini ölümünden çok sonra beş kitap halinde toplamış, günümüze bunların ancak on beş sayfalık bir bölümü kalmıştır. Helenist dönemin sonlarıyla Bizans döne­minde Anakreon’un üslubunda ve aynı konularda şiir yazmak yaygınlaştı. Böylece genel olarak “Anacreon-tea” adını taşıyan bir tür meydana çıktı. Ancak bunlar iyon dilinde olmayışları ve şairin yaşamının ayrıntıla­rına değinmeyişleri ile Anakreon’un şiirlerinden ayrı­lır. “Anacreontea”ların 1554’te Henri Estienne tara­fından yayımlanması Fransız Rönesans şiirini etkile­miştir. 1555’te, Pierre de Ronsand tarafından Fransız­ca olarak yayımlanan bu şiirler, kısa zamanda italya ve Almanya’ya da yayılmış, 1800’de Thomas More tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.