Amr b. Külsüm kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 05/31/2016 0

Amr b. Külsüm kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (6-yy) Arap şair. Muallakat-ı Seba adlı mecmuaya şiirleri giren yedi ünlü şairden biridir. Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Beni Tağlib kabilesi reisinin oğludur. Annesi Leyla da kabile reislerinden ve şair el-Mühelhil’in kızıdır.

Söylentiye göre, bir şölende annesine yapılan hakaretin öcünü almak için Hire hükümdarı Amr b. Hind’i öldürmüştü. Beni Tağlib şairleri bu olayla uzun süre övündülerse de sonunda Amr b. Külsüm kabilesi ile birlikte topraklarını terketmek zorunda kaldı. Doğu ve kuzey Arabistan’da uzun süre dolaştı, her gittiği yerde savaştı. Sonra eski yurduna döndü. Şiirlerinde, kendisini uzaktayken bile izleyen yeni hükümdar Numan b. el-Münzir’i yermekten çekin­medi.

Şiirlerinden 250 beyit kadarı günümüze gelebil­miştir. Aslında bin beyit olduğu söylenen Divanı’nın 106 ya da 116 beyti Arap şiirinin en güzel kasideleri­nin toplandığı Muallakat-ı Seba’daki (Yedi Askı) yedi kasideden biridir. Kahramanlığı konu edinmiştir. Kasidelerinin şerhleri de vardır.

YAPITLAR:

  1. “Divan”, (ö.s.), Fritz Krenkow (yay.),
  2. el-Maşrık Mecmuası, 192

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.