Ami Boue kimdir? Hayatı

kihaes 04/25/2018 0

Ami Boue kimdir?

Ami Boue kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1794-1881) Fransız asıllı Alman jeolog. Trakya üzerinde incelemeleri vardır. 16 Mart 1794’te Hamburg’da doğdu. Fransız asıllı, varlıklı bir ailenin çocuğuydu. 11 yaşında, babasının ölümü üzerine amcası tarafından Paris’e götürüldü. Hiç sevmediği hukuk eğitimim yarıda bıraktığı gibi ailesinin armatörlük geleneğini de sürdürmemeye karar verdi. 1814 ’te aileden kalan miras­tan yararlanarak Edinburgh Üniversitesinde tıp öğre­nimine başladı. Burada ünlü mineraloji bilgini Robert Jameson’un da etkisiyle, botanik ve jeolojiye ilgi duydu. 1817’dc tıp fakültesini bitirerek Avrupa’nın çeşitli kentlerinde hekimlik yaptı. Ancak temel ilgi alanı olarak jeolojiyi benimsediğinden yaşamının büyük bölümünü bu alandaki çalışmalara ayırdı. Bu amaçla İskoçya, Hebrides Adaları ve Orta Avrupa’da incelemeler yaptı. 1830-1835 yıllarını Paris’te geçir­dikten sonra Viyana’ya yerleşti. 1849’da Viyana Bilimler Akademisi’ne seçildi. 21 Kasım 1881 ’de bu kentte öldü.

Boue Paris’te bulunduğu sırada Fransız Jeoloji Derneğini kurdu ve lS35’tc de başkanlığına getirildi. Bu dönemde jeoloji ve paleontoloji konularında iki dergi de çıkaran Boue Bulletin de la Societe geologique de France’Az (“Fransız Jeoloji Derneği Bülteni”) 1830-1834 arasında yabancı ülkelerdeki çalışmalarına ilişkin makaleler yayımladı. 1836-1838 arasında da Trakya Bölgesine geziler düzenleyerek izlenimlerini 1840’ta La Turguie d’Europe (“Avrupa Türkiye’si”) adlı yapıtında topladı. Ayrıca 1852’de yine bu bölge­deki yollara ilişkin yapıtı Sur l’etablissement dc botınes routes et surtont de chemıns de fer dans la Turquie d’Eıtrope’u (“Avrupa Türkiye’sinde İyi Yol­ların Özellikle de Demiryollarının İnşası Üzerine”) yayımladı. Jeoloji alanında büyük savlarla yola çık­mamasına karşın, diğer jeologların yanlış gördüğü tutum ve düşüncelerim eleştirmekten gen kalmayan Boue uluslararası jeoloji çalışmalarının öncülerinden sayılır.

Ami Boue Eserleri

  1. İskoçya Üzerine Jeolojik incelemeler
  2. Jeolog-gezgine Kıla­vuz
  3. Avrupa Türkiye’si
  4. Avrupa Türkiye’sinde iyi Yolların Özellikle de Demiryollarının İnşası Üzerine
  5. Yer’in Jeolojik Haritası Üzerine Deneme

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 19. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.