Alkameneos kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/08/2018 0

Alkameneos kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (İÖ 5. yy) Eski Yunanlı heykelci. Yunan sana­tında dramatik öğelerin ve anlatımcı eğilimlerin ağırlık kazandığı bir dö­nemde, bu özellikleri yansıtan ürün­ler vermiştir. Limni adasında doğdu. Pheidias’ın öğrencisi oldu, onun kimi yapıtlarının son işçiliğini gerçekleştirmesiyle ün kazandı. Bu çalışmalarının önemli örnekleri Atina Agorası’nda yer alan Demirci Hephaistos ve Bahçeler Afroditi adlı heykellerdir. Yazılı bir kayıttan, Bergama’daki Hermes Propylaios adlı büs­tün de onun yapıtı olduğu anlaşılmaktadır. Akropolis’te mermer bir heykel grubu olan, harap durumdaki Prokne ve Oğlu Itys’in Alkameneos’un özgün bir yapıtı olduğu sanılmaktadır. Yaşamı ve yapıtları hakkında fazla bilgi bulunmayan Alkameneos’un, Atina’da öldüğü biliniyor.

Alkameneos’un yaşadığı dönemde Yunan tiyat­rosu olgun bir aşamaya ulaşmış, heykelde de hareketli kompozisyonlar ve dramatik bir anlatım öne çıkmıştı. Pheidias gibi, Alkameneos’un yapıtlarında da döne­min bu sanat özellikleri bulunmaktadır. 2. yy’da yaşamış bir Yunan gezgini olan Pausanias’a göre, Olympia’daki Zeus tapınağının batı cephesindeki üçgen alınlığının heykelleri Alkameneos’un ürünü­dür. Ancak, bu iddia kesinlikten uzak ve büyük bir olasılıkla yanlıştır. Söz konusu alınlıkta, figürler eski­den olduğu gibi birbirleriyle orantısız büyüklüklerde gösterilerek değil, yaptıkları hareketlerin düzenlenme­siyle üçgen çerçeveye oturtulmuş, kimi inançları, öyküleri canlandıran bir tarzda işlenmiştir. Bu özel­likler nedeniyle alınlığın Alkameneos tarafından ya­pılmış olabileceğinin sanılması, doğru olmasa bile sanatçının üslubu hakkında fikir vermesi açısından önem taşır.

Alkameneos Eserleri

  1. Prokne ve Oğlu Itys;
  2. Hermes Propylaios;
  3. Demirci Hephaistos;
  4. Bahçeler Afroditi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.