Ali Sivasi (Ebu Abdullah İbn-i Mehmed İbn-i Ali es-Sivasi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Ali Sivasi (Ebu Abdullah İbn-i Mehmed İbn-i Ali es-Sivasi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tabiblerin faziletlilerinden bir zat olup Sivaslıdır. Selçuk Emirlerinden {Emir Yeşbek] adına te’Iif ettiği (Kitabü iksiri’l-Hayatı fi Telhis-i Kavaidi’l Mualecat) ismindeki mufassal tıbbi eserinin mukaddimesi Arapça, diğer münderecatı Farsçadır. (Ikdü’l Cüman)’da mufassal olarak yazıldığı üzere [Emir Yeşbek], Amasya’da Selçuk Saltanatı makamında bulunan Tacüddin Altunbaş’ın Atabeyi olup 718 (1318) badiresinde Amasya’da ifna edilmiş ve evladı Mısır’a firar etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.