Ali Rıza kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/07/2018 0

Ali Rıza kimdir? Hayatı ve eserleri

Ali Rıza kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (765 – 818) Arap din adamı. On İki İmam’ın sekizincisidir. Medine’de doğdu, Tus’ta öldü. On İki İmam’ın yedincisi olan Musa Kâzım’ın oğludur. Din eğitimini babasından aldı. Şeriat konusundaki geniş bilgisiyle tanındı. Bir süre Halife Memun’un yanında görev aldı. Ali Rıza’nın etkisiyle Memun’un yeşil bayrak taşıması, yeşil giysi giyinmesi üzerine, halifenin amca­sı, yönetim Alevîler’in eline geçti diye ayaklandı. Bu olay sırasında Ali Rıza’nın bilinmeyen bir nedenle ölümü sonucu ayaklanma durdu.

Büyük törenle gömülen Ali Rıza’nın türbesi Şiîler’ce kutsal yerlerden sayılır. Ali Rıza’nın, ölümü üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra etkisi hızla yayıldı, çağlar boyunca sürdü. İran’da Şiîler; 13. yy’dan bu yana da Anadolu’da Bektaşiler, kendisine büyük saygı ve bağlılık gösterdiler. Bu sevgi ve saygı sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan mezhep ayrılıkları­nın gelişmesine yol açan etkenlerden biri oldu. Kimi kaynaklar Şeriat’la ilgili birkaç yapıtının bulunduğunu, Şiî inançlarının kurumlaşmasında bu yapıtlarından yararlanıldığını bildirir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.