Ali Naki kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 07/11/2014 0

Ali Naki kimdir?

Ali Naki kimdir? Hayatı ve eserleri: On iki imamın onuncusu. Peygamber efendimizin soyundan olup, ilim, takva, ahlak, şecaat ve asalet bakımından zamanındaki insanların en üstünlerindendir. Hazret-i Ali ve hazret-i Fatıma’nın evladından İmam-ı Muhammed Cevad Takiy’in oğludur. Künyesi, Ebü’l-Hasen-i Askeri’dir. Hadi lakabı ile meşhur oldu. 829 (H. 214) senesinde Medine-i münevverede doğdu. 868 (H. 254)’de Bağdat’ın Samarra nahiyesinde vefat etti.

Seyyid Ali Naki’nin imamlığı otuz üç yıl altı ay yirmi yedi gündür. Hasen-i Askeri, Hüseyn ve Cafer adında üç oğlu ve bir kızı vardı. İmam-ı Ali Naki’nin üstün halleri ve menkibeleri menakıb kitablarında yazılıdır.

KAYNAK: REHBER ANSİKLOPEDİSİ, 1. CİLT

Ali Naki kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

(829-868) Arap din adamı. On İki İmam’ın onuncusudur.

Ali b. Muhammed Nakıyyil-Hadî Medine ya­kınlarındaki Suryâ köyünde doğdu. Bağdat’ın Samar-ra kasabasında öldü. Lakapları Naki (saf, teiniz) ve Hadî’dir (doğru yol gösteren). Halife Ali’nin torunla­rından ve dokuzuncu İmam Muhammed b. Ali Taki’nin oğludur. Annesi Ümmü’l-Fazl’dır.

Gençliğini babasının yanında Medine’de geçirdi. Hiçbir siyasal olaya karışmadı. Kendisine peygambe­rin soyundan gelmesi nedeniyle saygı gösterenler artınca, bu durumdan korkan Medine Valisi Abdullah b. Muhammed Haşimî olayı Abbasî halifesi Mütevekkil’e bildirdi. Ali Naki gözaltında tutulmak üzere Bağdat’a çağrıldı.

“Hilafet davasındadır, evinde silah vardır” ihbarı üzerine evi bir gece basılıp arandı. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Samarra’ya yerleştirildi. Ölünceye değin burada oturdu.

İmamlık süresince din konularında yaptığı açık­lamalar, yol gösterici sözleri sonradan toplanmış kitap olarak düzenlenmiştir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.