Ali Fuad Ağralı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/19/2016 0

Ali Fuad Ağralı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1878-1957) Türk siyaset adamı. Tek parti döne­minde on yılı aşkın bir süre maliye bakanlığı yapmıştır. Midilli’nin Ağra Köyü’nde doğdu, İzmir’de öl­dü. Babası Defterdar İbrahim Edhem Bey’dir. 1903’te Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Aynı yıl Maliye Nezare­ti’nde göreve başladı. Kısa zamanda yükselerek çeşitli illerde defterdarlık yaptı. 1908’de Hukuki Mektebi’ni bitirdi. 1909’da Türkiye’nin ilk hukuk doktoru oldu. 1917’de Posta-Telgraf Nezareti’nin, 1918’de Bahriye Nezareti’nin muhasebe müdürlüğünü yaptı. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya geçerek İzmir-Akhisar cephesinde mücadeleye katıldı. 1923’te Lozan Konfe­ransına katılan Türk heyetinin saymanlığını yaptı. Aynı yıl İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 1924’te kurulan Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) baş­kanlığına getirildi. 1934’e değin bu görevi sürdürdü. Ekim 1934’te kısa bir süre bayındırlık bakanı oldu. Kasım 1934’ten başlayarak on yılı aşkın bir süre, İsmet inönü, Celal Bayar, Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinde maliye bakanlığı yaptı. Bakanlığı döneminde mali sorunların çözülmesi, Düyûn-ı Umumiye’nin tasfiyesi, demiryollarının mil­lileştirilmesi, Türk parasının güçlendirilmesi konula­rında önemli katkıları oldu.

1923’ten başlayarak sürekli milletvekili olan Fu-ad Ağralı, 1946’da CHP içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle milletvekilliğinden vc siyasi hayattan ay­rıldı.

Fransızca, Farsça ve Arapça bilen Fuad Ağralı, 14 yaşındayken İbnül-Cevzî’nin Tulfetü’l-Ezkîyâ fi Tercemeti Kitâbü’l-Ezkîyâ adlı kitabını Arapça’dan Türkçe’ye çevirmiştir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.