Ali Efendi (Hekim) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Ali Efendi (Hekim) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Zamanında hazik tabiblerden sayılan Padişah’ın tabibi idi. Doğum yeri itibariyle İstanbul’lu ise de Bursa’da oturduğundan Bursalı Ali Efendi şöhreti ile tanınmıştır. 1160 (1747) küsur tarihlerinde Bursa’da vefat etmiştir. Mevlevihane karşısındaki kümbetin arkasında üstadı Ömer Şifai’nin yanında medfundur.

Eserleri:

  • (Bizaetü’l-Mübtedi): ilaçların heca harfleri sırasına göre tertibi ile ta’riflerinden bahsetmekte olup nüshaları İstanbul kütüphanelerinden Ayasofya ve Hamidiye Kütüphanelerinde vardır.
  • (Cerrahname): Dokuz bab üzerine müretteb olup nüshaları Nuruosmaniye ve Galata Mevlevihanesi Kütüphanelerinde vardır.
  • (Kirasetü’l-Kimya Terceme-i Akrebadin): Efrenc [yabancı] dilden terceme edilmiştir.
  • (Tuhfe-i Aliyye): Sadr-ıazam Hekimoğlu Ali Paşa adına muharrer olup üç bab bir hatime üzerine müretteb olan bu eser «Kınakına» nın özelliklerinden bahsetmektedir?.
  • (Apapakogalo) ismindeki nebatın özelliklerine dair olup bu da Ali Paşa adına muharrerdir.
  • (Risale-i Fevaid-i Narcil-i Bahri).
  • (Risale-i Pad-zehir).

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.