AHMET KEMAL EFENDİ (SONRALARI PAŞA) KİMDİR?

kihaes 02/22/2014 0

(1808-1888) 1848’de okullar genel müdürü anlamında Maarif-i Umumiye Nazırı iken öğretmen okulunun açılmasını sağlamıştır. Bakmakla görevli ol­duğu Rüştiye’lere yeni ders araç ve gereçleri getirmiştir ve böylece “Usul-i Cedid” adı verilen yeni yöntemleri ülkede ilk kez başlatmıştır, denilebilir. Okul kitaplarının basımı için Avrupa’dan litografya makinesi de getirtmiştir.

1845’te ilk örnek Rüştiye’yi kurmuş ve birkaç kez Maarif Nazırı ol­muştur. Bundan önce, ilkokullarda hesap, tarih ve eşya dersleri yok idi. Almanya eğitim sisteminden esinlenerek, bu dersleri ilkokullara sok­muştur.

Bu ve benzeri yenilikleri getiren A.Kemal Efendi, bunlara karşı çı­kanların saldırısına uğramış ve “Avrupa okullarını teftiş ve dönünce okulları o şekilde düzenlemek” üzere, Avrupa’ya gönderilmiştir. (Ergin, Osman; 1977, s.452)

KAYNAK: CAVİT BİNBAŞIOĞLU, TÜRKİYEDE EĞİTİM BİLİMLERİ TARİHİ, M.E.B. YAYINLARI, 1995

Leave A Response »