Ahmet Keleş kimdir? hayatı ve eserleri

kihaes 05/09/2014 0

Ahmet Keleş kimdir? hayatı ve eserleri: 01.09.1959 Kırşehir/Çiçekdağı’nda doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kırıkkale’de yaptı. 1983-1987 yıllarında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudu. Aynı üniversitede “Abdurrezzak b. Hemmam’ın Musannefindeki Sahabe ve Tabiun Fetvaları Işığında Sünnetin Teşrii Değeri” adlı teziyle yüksek lisansını; “Sünnetin Kur’an’a Arz Usulü” adlı teziyle de doktora çalışmasını tamamladı. Halen Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliği yapmaktadır.

Türkçe İbadet isimli (Balıkesir Müsbet ve Manevi İlimler Vakfı Yay. 1998) yayınlanmış eserinin yanısıra Temel İslami ilimlerde Anlam Problemi, Sahih Hadisin Tanımı, Kur’an’ı Anlamada Yöntem, Hadisi Anlamada Yöntem isimli çalışmaları bulu­nan Ahmet Keleş evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Keleş kimdir? hayatı ve eserleri: 01.09.1959 Kırşehir/Çiçekdağı’nda doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kırıkkale’de yaptı. 1983-1987 yıllarında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudu. Aynı üniversitede “Abdurrezzak b. Hemmam’ın Musannefindeki Sahabe ve Tabiun Fetvaları Işığında Sünnetin Teşrii Değeri” adlı teziyle yüksek lisansını; “Sünnetin Kur’an’a Arz Usulü” adlı teziyle de doktora çalışmasını tamamladı. Halen Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliği yapmaktadır.

Türkçe İbadet isimli (Balıkesir Müsbet ve Manevi İlimler Vakfı Yay. 1998) yayınlanmış eserinin yanısıra Temel İslami ilimlerde Anlam Problemi, Sahih Hadisin Tanımı, Kur’an’ı Anlamada Yöntem, Hadisi Anlamada Yöntem isimli çalışmaları bulu­nan Ahmet Keleş evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Hadislerin Kur’an’a arzı, Ahmet Keleş, İnsan Yayınları

Yorumlar kapalı.