Ahmet Kala kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 05/03/2017 0

Ahmet Kala kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1961) Osmanlı dönemi esnafları ile ilgili birçok eseri bulunan Ahmet Kala, aslen Rize Kalkandere Dizdaroğlu sülalesindendir. Sakarya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilinden sonra İstanbul Üniversite­si İktisat Fakültesi’ne girdi ve 1983 yılında mezun oldu. 1985 yılında aynı üniversitenin İktisat Tari­hi alanında yüksek lisans ve 1988 yılında dokto­rasını tamamladı. 1989 yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent ve 2002 yılında Profesör unvanlarını aldı. 2002 yılından bugüne kadar İstanbul Üniversitesi Türk İktisat ve İçtimaiyat Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürlüğünü, 2006 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Sosyal Bi­limler Enstitüsü İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanlığını, 2010’dan bugüne kadar İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını ve 2011-2014 tarihleri arasın­da ise İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Ahmet Kala, özellikle Osmanlı esnafı ve iktisat tarihi alanlarındaki araştırmaları ve yayımları ile bilinir. Bu bağlamda Ahmet Kala, pekçok bilimsel dergi­de yayımlanan makalelerinin dışında altı önemli eser kaleme aldı ve bilim dünyasına sundu.

Bu bilimsel çalışmaların yanında Ahmet Kala, önemli projelerin içinde yer aldı. Bu bağlamda Kurucu Başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi’nde proje koordinatörü, yayın yönetmeni ve yayın kurulu üyesi olarak önemli çalışmalara ve ya­yımlara imza attı. Bu çalışmalarından bir kısmı, Osmanlı iktisat tarihinin önemli kaynakların­dan İstanbul Ahkâm Defterleri serisi içinde ya­yımlandı. XVIII. yüzyıla ait bu serideki ahkâm kayıtları, İstanbul’un hem esnaf ve sosyal tarihi hem de ticaret, tarım, vakıf ve finansı ile ilgili­dir. Bundan başka Osmanlı ve Cumhuriyet dö­neminde İstanbul’un iktisadî, sosyal, kültürel, sağlık, coğrafî ve idarî ana konularını içeren alt başlıklardaki proje kapsamında birçok eser müştereken bilim dünyasına kazandırıldı. Proje çalışmalarının bir diğer kısmını ise İstanbul Su Külliyatı adı altındaki müşterek yayımlar teşkil eder. 34 cilt olan bu yayımlar, İstanbul suları ile ilgili 1453’ten itibaren İstanbul Su Nazırı ve Su Nezareti tarafından tutulmuş 500 yıllık bilgiler içeren su defterlerinin yayınını içerir.

Bu projeler dışında Osmanlı ve Türk Dünyası Belgeseli, Süleymaniye Projesi, İstanbul 2010 Av­rupa Kültür Başkenti (AKB) Projesi, Vakıf Belge­lerin Çevirilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması (VAYS) gibi farklı birçok projede de yer alan Ah­met Kala, Osmanlı iktisat ve sosyal tarihi ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Ahmet Kala Eserleri:

İstanbul Esnaf Tarihi Tahlilleri İs­tanbul Esnaf Birlikleri ve Nizamları 1, İstan­bul 1998; From Distinctive Signs to the Tra-demarks, Ankara 2006; Türk Sınai Mülkiyet Hakları Tarihi, Ankara 2007; Osmanlıdan Bu­güne İstanbul’un Şifalı Kaynak Suları, İstanbul 2011; Debbağlıktan Dericiliğe İstanbul Merkez­li Deri Sektörünün Doğuşu ve Gelişimi, İstanbul 2012; İstanbul’un Kaybolan Kültür Varlıkları Suriçi Fatih Camileri ve Mescitler-1, İstanbul 2014;

İlhan ŞAHİN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 2. Cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.