AHMET İZZET PAŞA KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/25/2014 0

Türk devlet adamı (Manastır 1864-İstanbul 1937). Harp Okulu’nda öğretmenlik ve Goltz Paşa’nın yardımcılığı­nı yapan Ahmet İzzet Paşa, Bulgar çeteleriyle savaştı. Cebeli Druz seyyar jandarma komutanlığında (1902), Hicaz Hattı nezareti yardımcılığında (1903) bulundu. İkinci Meşrutiyet ilan edilince Erkânıharbiye reisliğine getirilip, Mahmut Şevket Paşa ile anlaşamayınca yeni­den Yemen’e gönderildi (1911). Balkan Savaşı sona erince padişahın yaverliğine atandıysa da, ordunun gençleştirilmesi girişimi başlayınca istifa etti. Birinci Dünya jSavaşı’nda yeniden görev alıp, Kafkas cephesi komutanlığında ¡bulundu (1916). Kuzeydoğu Anadolu düşmandan arınınca görevden ayrılıp, Avrupa’ya izinli gitti. Bükreş Konferansı’na askerî delege olarak katılıp, sadrazamlığa atandı (14 Ekim 1918). Kısa sadrazamlık döneminde (25 gün) Trablusşam, İskenderun, Halep yitirildi; Mondros ateşkesi imzalandı (30 Ekim 1918); Talat, Enver ve Cemal ¡paşalar ülke dışına kaçtı.

Ağır suçlamalara dayanamayarak istifa etmesinden (8 Kasım 1918) sonra, Tevfik Paşa hükümetinde Dahili­ye nazırlığına getirilen (Ekim 1920) Ahmet İzzet Paşa, Mustafa Kemal ile İstanbul hükümetinin anlaşması için çaba harcadı. İstifa ettiyse de, kısa süre sonra Hariciye nazırlığına getirildi ve son Osmanlı devleti hükümeti is­tifa edinceye kadar (Kasım 1922) bu görevde kaldı. An­kara’ya silah yardımı yapılmasında, siyasal durumun gizlice Ankara’ya bildirilmesinde önemli hizmetlerde .bulundu. Cumhuriyet döneminde herhangi bir görev almadı.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.