Ahmed II kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/19/2016 0

Ahmed II kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1643-1695) Osmanlı padişahı. Saltanatı sırasında, Avusturya, Venedik ve Lehistan sa­vaşları sürdürülmüştür. 25 Şubat 1643’te İstanbul’da doğdu, 6 Şubat 1695’te Edirne’de öldü. Sultan İbrahim’in oğludur. İyi bir öğrenim göremedi. 1648’de babasının öldürül­mesi üzerine tahta çıkan ağabeyi IV. Mehmed’in yaklaşık kırk yıl ve öbür kardeşi II. Süleyman’ın da dört yıl süren saltanatları süresince sarayda kapalı tutuldu. Haziran 1691’de, kardeşi II. Süleyman’ın yerine Edirne’de tahta çıktığında, devlet büyük so­runlarla karşı karşıyaydı. Batı’da, II. Viyana kuşatma­sını izleyen savaşlar sürüyordu.

Macaristan’da Avusturya’ya doğru ilerleyen or­du, Sadrazam Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa’nın Ağustos 1691’de Slankamen’de şehit düşmesi üzerine, Belgrad’a çekilmek zorunda kalmıştı. Avusturya or­dusu ise, fazla kayıp verdiğinden, ardından da Tuna’ da Osmanlı donanmasına yenik düştüğünden Os­manlı ordusunu izleyemedi. 1692 İlkbaharı’nda Sadrazam Hacı Ali Paşa sefere çıktıysa da Belgrad Kalesi’ni onarttıktan sonra savaşmadan geri döndü. Aynı yıl Venediklilerin Girit’teki Hanya Kalesi’ni ele geçirmek için yaptıkları saldırı, Kandiye Muhafızı Mehmed Paşa’nın karşı koymasıyla püskürtüldü.

Yeni sadrazam Bozoklu Mustafa Paşa 1693 İlkbaharı’nda Erdel seferine çıktı. Sadrazam, Belgrad Kalesi’ni onarttıktan sonra geri döndü. Bozoklu Mustafa Paşa, Kızlarağası Nezir Paşa’nın padişahı kışkırtması sonucu avcılıkla vakit geçirip devlet işlerini ihmal ettiği gerekçesiyle, 1694 Martı’nda görevden uzaklaştırıldı. Onunu yerine sadrazamlığa getirilen Sürmeli Ali Paşa zamanında Venedikliler, Dalmaçya’daki Gabella Kalesi’ni ele geçirdiler. Sürmeli Ali Paşa, 1694 Ağustosu’nda Avusturya seferine çıkıp Macaristan’da Varadin Kale­si’ni kuşattıysa da başarılı olamayarak bir ay sonra Belgrad’a döndü. 2. Ahmed devrinde ülke içinde de huzursuzluk­lar sürüyordu. Irak ve Hicaz’daki karışıklıkların yanı sıra, Suriye’de Sürhanoğulları ile Dürzi Manoğulları devlete karşı başkaldırmalardı. Bunları bastırmak için zaman zaman askeri güç gönderildi. Öte yandan, Trablus ve Cezayir donanmalarının Tunus’a saldır­maları nedeniyle, bu bölgede de karışıklıklar çıktı. Bu olayların üstesinden gelemeyen II. Ahmed, yaklaşık dört yıl süren başarısız bir saltanattan sonra Edirne’de öldü. 17. yy başından beri haftada iki kez toplanan divan, II. Ahmed zamanında, eskiden olduğu gibi dört kez toplanmaya başladı. Döneminde, bazı eya­letlerdeki miri topraklar, köylüyü faizcilerin elinden kurtarmak için, babadan oğula geçmemek koşuluyla işleyenlere dağıtıldı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.