Ahizâde kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahizâde kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fatih Sultan Mehmed (1444-1446, 1451-1481) ve II. Bayezid (1481-1512) dönemlerinde yaşayan Ahizâde’nin memleketi ile doğum ve ölüm tarihleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ahizâde, Osmanlılarda musikiye dair eser veren ki­şilerden biridir. Bu konuda Risâle-i Musiki fi Edvâr adlı bir eseri bulunmaktadır. Ciddî karar verildi, “Ahi Vakfı” kuruldu Lonca’ların dirildi Ahi Evran-ı Velî.

Barış SARIKÖSE

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.