Ahi Süleyman Hâdim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahi Süleyman Hâdim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: XIII. yüzyılda yaşayan Azerbaycanlı meşhur bir Ahidir. Safevî hanedanına kendi ismini veren Şeyh Safiyeddin Erdebilî’nin mürşidi ve ünlü sûfî lideri Şeyh Zâhid Gîlânî (1218-1301)’nin kayın pederi ve mürididir. Şeyh Safiyeddin’nin biyog­rafisi konusunda en önemli kaynaklardan sayı­lan Farsça Safvetü’s-Safâ’da ve Türkçe Şeyh Safi Tezkiresi’nde, en önemli Ahilerden biri olarak Ahi Süleyman Hâdim’in ismi geçer. Ahi Süleyman, ön­celeri Şeyh Zâhid’in zaviyesinde mutfak işlerinin reisiydi. Kısa süre sonra Şeyh Zâhid’in zaviyesi ile ilgili güncel meseleleri yoluna koymak gibi bir sorumluluk taşımaya başladı. Bu bakımdan Şeyh Zâhid, Ahi Süleyman’ı kendisine yakın bilmek­te ve onunla gizli sırlarını paylaşmaktaydı. Ahi Süleyman’ın, Şeyh Zâhid Gîlânî ve bu bağlamda Şeyh Safiyeddin Erdebilî ile yakınlık ve akraba­lık bağı içinde olması, o dönemde hem kendisinin hem de Ahilerin toplumdaki nüfuzunun ve saygın­lığının bir işareti olmalıdır.

Namiq MUSALI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.