Ahi Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/01/2015 0

Ahi Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1504) II. Bayezid devrinde Zile kazasına bağlı Kazanka-yalı köyünde doğdu. Ahi Dede adıyla da bilinir. Amasya’da Saraçlar şeyhi Mevlana Pir Sunullah Halvetî’nin hizmet ve sohbetinde bulunarak ilim tahsil etti. Onun hizmetçisi ve hususî müridi oldu. Şeyh Halvetî’nin vefatı üzerine nahiyesine gitti. Şehzade Bayezid Amasya valisi iken ken­disine arazi ihsan etti ve İnepazar’da bir tekke yaptırdı. Ömrünün sonlarına doğru mülk ara­zisini zaviyesine vakfetti. 910 (1504) yılında vefat etti. Arif, sâlih, müttakî, ehl-i keşf idi. Za­viyesine daha sonraları Habib Karamanî halife­lerinden İnepazarlı eş-Şeyh Muslihiddin Mustafa Efendi şeyh oldu. Bunun ölümü ile oğlu eş-Şeyh Usâmüddin İbrahim Efendi şeyhlik görevini üst­lendi. Şemseddin Sivasî’nin babası olan eş-Şeyh Ebu’l-Berekât Mehmed ez-Zilevî, şeyh Muslihiddin Efendi’nin halifesidir.

Ali AÇIKEL

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.