Ahi Kazzâz Ahmed Şah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/31/2015 0

Ahi Kazzâz Ahmed Şah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İpekçilikle uğraşmasından dolayı Kazzâz la­kabı ile bilinir. Tebriz’in ileri gelen şahsiyetle­rinden olup, Mevlana Celâleddin Rumi’nin (ö. 1273) torunu Ulu Arif Çelebi (ö. 1320) zama­nında yaşamıştır. İsmi bazan Konya Ahilerinin lideri Ahi Ahmed Şah ile karıştırılır. Ahmed Eflâkî (ö. 1360), Arif Çelebi’nin Tebriz’i ziya­retlerinde Ahi Kazzâz ile görüştüğünü ve onun Çelebi’ye intisap ettiğini belirtir.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.