Ahi Hoşkadem kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/30/2015 0

Ahi Hoşkadem kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ailesi, doğumu ve ölümü hakkında bilgi bulun­mayan Ahi Hoşkadem’in XIV. asrın ilk yarısında Bursa’da yaşayan Ahi önderlerinden Ahi Hasan veya onun akrabalarından biri olduğu dikkati çekiyor. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Çelebi Mehmed’in ölümünden sonra ortaya çıkan siyasî boşlukta önemli rol oynamıştı. Osmanlı Sultanı II. Murad tahta çıkarken Çelebi Mehmed’in oğullarından Kü­çük Mustafa’nın Karaman topraklarından topladığı kuvvetlerle Bursa üzerine yürüyüp başkenti kuşat­ması üzerine şehrin ileri gelenlerinden Ahi Hoş-kadem ve Yakup elçi olarak gönderilmiş ve hatta bunlar şehzade ve maiyetine para ve hediyeler ve­rerek şehre verecekleri zararı önlemek istemişler­di. Hatta bu toplum önderleri, Şehzade Mustafa’nın veziri ve şehzadeyi kışkırtan Şarapdar İlyası göre­rek Bursa’ya zarar vermeden uzaklaşmalarını sağ­lamışlardı. Osmanlı kroniklerindeki bu dağınık ve serpiştirilmiş bilgiler bir bütün halinde değerlendi­rildiğinde, Ahi Hoşkadem’in XV. asrın ilk yarısında Bursa’nın sosyal ve idarî tarihinde önemli rol oyna­dığı anlaşılmaktadır.

H.Mustafa ERAVCI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.