Agostino Di Duccio kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/19/2016 0

Agostino Di Duccio kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İtalyan heykeltraş ve mimar. Kapla­ma rölyeflerinde geliştirdiği teknik ile 15. yy’da seramik sanatının geliş­mesinde önemli rol oynamıştır. Floransa’da doğdu. 1433’te paralı asker olarak Floransa’dan ayrıldı. Modena Katedrali mihrabını yaptığı 1442 yılına kadar Floransa’ya dönmedi. Flo­ransa’da Santa Socrus Annunziata Kilisesi’nde Donatello ve Michelozzo’nun çalışmalarına yardım etti. Ancak kilisenin gümüşlerini çalmakla suçlandığı için şehri terketti. 1446’da gittiği Venedik’te geç 15.yy oyma sanatçılarından Bartolommes Buon ile çalıştığı bilinmektedir. 1450’den sonra Rimini ve Perugia’da yaşadı. 1463’te Floransa’ya döndü ve burada loncaya girdi. 1473’ten sonra ise tekrar Perugia’ya gidip son sekiz yılını orada geçirdi.

Agostino, çağdaş sanatçılardan farklı olarak eski Roma’dan esinlenmedi. Greko-Romen sanatının Yu­nanistan’ın Attika bölgesinde gelişen Neo-Attik bi­çimlerine yakınlık gösterdi. Oyma dekorasyonlarının yanı sıra oluşturduğu alçak kabartmalar yassı ve şematik biçimlerde, dekoratif ve yoğun bir çizgisel stildedir.

1442 tarihli ve Aziz Gimignano’nun yaşamından sahneler işlediği Modena Katedrali Mihrabı ilk önemli yapıtı sayılır. Düz ve sade bir fon üzerine yaptığı yüksek kabartma figürler onun, 1425’ten 1438’e kadar Bologna’da S. Petronio’da çalışmış olan Jacopo della Quercia’nın öğrencisi olduğunu düşündürür. Bazı eleştirmenler ise bu kabartmalarda Luca della Robbia’ nın etkisini görürler. Ayrıca Floransa Vaftizhanesi’ nin ünlü bronz kapılarını yapan Ghiberti’den etki­lenmiş olması büyük bir olasılıktır. Ama Donatello’ nun ve Rossellino kardeşlerin yanılsamacı etkileri onda yoktur.

Agostino’nun başyapıtı, 1450-1457 arasında Rimini’de Malatesta Tapınağı’nın iç heykel-süslemesini oluşturan yüksek kabartma dizileridir. Bu tapınakta mimar Alberti ve ressam Picro della Franccsca ile birlikte çalıştı. Agostino’nun tapınakta yaptığı yüksek kabartmalar Orta Çağ’da sanat ve bilimi temsil eden Trivium ve Quadrivium’u canlandırır. Bu yapıtındaki çizgisel güzellik doğu kaligrafisini ve aynı zamanda kendinden sonraki kuşağın ünlü ressamı Botticelli’nin resimlerini anımsatır.

1467’ye kadar Perugia’daki Aziz Bernardino Duaevi’nin ön cephe süslemesini yaptı. Bu kabartmalardaki figürlerin en gözalıcı bölümü giriş kapısının üzerine yerleştirilmiştir. Burada Aziz Bernardino’nun hazin, duygulu figürü müzik aletleri çalan meleklerle çevrilmiştir.

Agostino di Duccio 1463’te bir süre Bologna’da kalarak Aziz Petronio Kilisesi’nin ön cephesinin taslağını hazırladı. Ayrıca Siena’da Aziz Domenico Kilisesi mihrabı arkalığının süslemesini yaptı. Yaşa­mının son on yılında çeşitli türlerde daha küçük boyutlu yapıtlar verdi. Bunlar arasında Floransa Ognissanti Kilisesi için yaptığı zarif bir Tabernakl da (katolik kiliselerinde kutsal kâsenin saklandığı süslü dolap) vardır.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Modena Katedrali Mihrabı, 1442, (Modena);
  2. Tempietto M’ alatestiano’nun Oyma İç Deko­rasyonu, 1450-1457, (Rimini);
  3. Madonna ve Çocuk, 145C-1457,(Victoria ve Albert Müzesi, Londra);
  4. Aziz Bernardino Tapınağı Ön Cephesi 1457-1467,'(Perugia).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.