Ağazade Örfi Mahmud Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/22/2015 0

Ağazade Örfi Mahmud Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İlim ve tarih erbabından bir zat olup Edirne Bostancibaşısı Suhte Hacı Ali Ağa’nın oğludur. Babasının mesleğine girerek Bostancı Ocağı’nın kethüdası olmuştu. Sonra emekliye ayrıldı. İstanbul yolu üzerinde (Nazir Çeşmesi) kabristanında Buçuk tepeye giden yol boyunda babasının yanında defnedilmiş ise de 1293 (1877) istilasında mezarı kaybolmuştur. Vefat tarihi 1186 (1772) dan sonradır. Osmanlıların zuhurundan zamanına kadar (Mefhumu’t-Tevarih) isminde kendi el yazısı ile yazılmış iki ciltlik tarihi zamanımız maarifçilerinden Diyarbekir’li Ali Emiri Efendi’dedir. 412 beyti ihtiva eden (Mahabbet-name-i Örfi) adında bir manzumesi ve kendi el yazısı ile yazılı bir «Divan»ı vardır. Sair Cevri adına matbu’ iki küçük cilt tutan tarihinde de bu zatin eseri olduğu bu kitabin birinci cüzünün on beşinci sayfasından anlaşılmaktadır.

Bir de Edirne Tarihi yazmıştır ki (bu kitabdan) Gülşeni Tarikatından olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.