Afvi Mir Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/29/2015 0

Afvi Mir Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Edirne’de ecel-i kazaya uğrayan Hüseyin Paşa’nın oğludur. Divan-ı Hümayun hocalarından Piyade mukabelecisi olup bir büyük cild üzere yazdığı basılmamış (Osmanlı Tarihi) 971 (1563) den 1008 (1599) senesine kadardır. Yazılmasının bittiği tarih 1135 (1723) dir. 1138 (1726) de padişahın fermam ile teşekkül eden Encümen-i Mütercimin arasında bulunarak (Ayni) Tarihi’nden hissesine düşen parçayı terceme etmiştir. 1145 (1733) tarihinde istanbul’da irtihal ederek Divanyolu’nda Sinan Paşa türbesi civarındaki yol kenarına defn edildi. Mezar taşında şu mısra’ nakşedilmiştir:

«Afvi el-Hac Muhammed ola ma’fuv-i Huda»

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.